Troms og Finnmark fylkeskommune Tannhelse

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) søker klinikksjef

TkNN søker etter en tydelig og engasjert klinikksjef som kan være med å utvikle kompetansesenteret videre. Målsettingen er at institusjonen skal være Norges ledende kompetansesenter og ta medansvar for at tannhelsetjenesten i Nord-Norge utvikler seg til å bli blant de beste i landet.

TkNN søker en klinikksjef som er opptatt av å bygge gode relasjoner, er utviklings- og løsningsorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Den som blir tilsatt i stillingen må mestre både styring og lederskap. I lederskap legger vi at leder må kunne kommunisere mål, verdier og strategier, samt frigjøre energi ved å inspirere, støtte, utfordre og skape muligheter.

Det er ønskelig med bred erfaring fra tannhelsetjenesten samt ledererfaring. Klinikksjef vil samarbeide tett med leder, klinikkoordinator og fagkoordinatorer.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være

 • Daglig drift av klinikken
 • Personalansvar, sykefraværsoppfølging og oppfølging av ansatte
 • Legge til rette for god pasientbehandling gjennom innovasjon og utvikling
 • Fremme godt arbeidsmiljø
 • Være en brobygger mellom fagområder og yrkesgrupper
 • Behandle pasientspørsmål inkludert søknader om nødvendig tannbehandling og klagesaker
 • Mulighet for pasientbehandling

 Bakgrunn/Erfaring

 • Autorisasjon og erfaring som tannlege
 • Ledererfaring og lederkompetanse
 • Erfaring fra drift av tannklinikk
 • Kulturforståelse og erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Søker må beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En hyggelig, allsidig og moderne arbeidsplass
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %
 • Vi er IA-bedrift
 • Tiltredelse etter avtale.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem EasyCruit

Søknadsfrist og andre opplysninger

 • Søknadsfrist: 6. desember 2021
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 • Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helsepersonelloven § 20 a.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf. offentlighetsloven §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.12.2021

Arbeidssted:

Tannbygget

Kontaktpersoner:

Marit Eidissen

mob: +47 4101140

Hjemmeside:

http://www.tknn.no

Adresse:

Hansine Hansens veg 86 9019 Tromsø

Kontorplassering