Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsdalen videregående skole

TILSETTING 2 VIKARIATER - NORSK

 Tromsdalen videregående skole har behov for dyktige og engasjerte lærere!

Vi har ledige vikariater fra og med 1.2. 2022 til 23.6. 2022

Faglærer norsk VG2 med kontaktlæreransvar 32%

Faglærer norsk VG2 24%

Det er mulig å kombinere de to vikariatene.

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Vi søker en tydelig klasseleder som jobber etter prinsippene for vurdering for læring og læreplanens overordnede del. Vi ønsker en sterk fagperson som er opptatt av å gi elevene trygghet, mestringsfølelse og utfordringer. Alle som tilsettes ved skolen, må forplikte seg til skolens pedagogiske plattform og aktivt bidra til å videreutvikle skolens fokusområder.

For skoleåret 2021/2022 er fagfornyelsen og god vurderingspraksis viktige satsningsområder, sammen med elevinvolvering.

 

Kvalifikasjonskrav:

-          Søkere må oppfylle kravene for tilsetting og undervisning i videregående skole, jfr. § 14-4 og § 14-1 i forskrift til Opplæringsloven.

-          Søkere må ha universitets- eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning og 60 studiepoeng innenfor fagene som skal                 undervises.

 

Personlige egenskaper:

-          Søker må ha gode relasjonelle ferdigheter

-          Søker må ha god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig

-          Søker må ha gode evner og vilje til profesjonsfaglig samarbeid

-          Gode kommunikasjonsevne og en tydelig klasseleder

-          Personlig egnethet vil bli vektlagt

-          Digital kompetanse

 

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • En variert og spennende arbeidshverdag
  • God oppfølging og mulighet for veiledning
  • Godt og inkluderende arbeidsmiljø

  

Søknaden skal inneholde: 

  • Spesifisering av hvilken fagstilling du søker på
  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 30.11.2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke 48-50

 

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

 

Henvendelser vedrørende stillingene kan rettes til:

Avdelingsleder for norsk- og språkfag Elin Moen-Mikalsen tlf. 777 52511/ 46473320

 

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.11.2021

Tiltredelse:

01.02.2022

Arbeidssted:

Tromsdalen

Adresse:

Marsveien 13 9024 Tomasjord

Kontorplassering