Troms og Finnmark fylkeskommune Plan, folkehelse og kulturarv vest

Ønsker du å jobbe med museums- og kulturarvfeltet i nord?

Rådgiver museum

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Seksjon kulturarv har ledig 100 % fast stilling som rådgiver innen museums- og kulturarvfeltet. Kontorsted for stillingen er Tromsø.
Seksjonen som inngår i avdeling plan, folkehelse og kulturarv har oppgaver og ansvar innenfor områder som arkeologi, bygningsvern, museer, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner, fartøyvern og arealsaker etter plan- og bygningsloven. Seksjonen har til sammen 18 medarbeidere fordelt mellom Vadsø og Tromsø. Ulike digitale samhandlingsplattformer er en naturlig del av arbeidshverdagen.

 

Vi søker deg som er engasjert og som ønsker å arbeide med museums- og kulturarvfeltet som ressurs for samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Fylket har en spennende og mangfoldig historie og et stort spenn innenfor museumsområdet. Museene skal fungere som spennende reisemål og som arena for kreativ næring. Stillingen innehar en kombinasjon av forvaltnings- og utviklingsoppgaver.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av og samarbeid med de regionale museene i det nasjonale museumsnettverket, og samarbeid med andre museer i fylket.
 • Utvikle og følge opp planer og strategier for museumsutvikling
 • Formidle og utvikle kunnskap innen feltet
 • Bidra i prosjekt-, formidlings- og utviklingsarbeid
 • Rådgivning og saksbehandling innenfor museums- og kulturarvfeltet
 • Delta i og gjennomføre tiltak for kompetanseutvikling og nettverksbygging
 • Utrede og utarbeide beslutningsgrunnlag og være støtte for politisk ledelse

 

Andre arbeidsoppgaver må påregnes

 

 Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå
 • Erfaring fra, og god kunnskap om museums- og kulturarvfaglig arbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning og utviklingsarbeid
 • Kjennskap til og interesse for fylkeskommunens rolle i samfunnsutviklingen
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til formidling av komplekse fagtema
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om nordnorsk fortid og samtid, herunder samisk og kvensk

 

Personlige egenskaper:

Arbeidsområdet er bredt og involverer flere myndighetsnivå, det krever ryddighet og evne til helhetstenking. Det forventes at du kan ta initiativ, arbeide selvstendig, og evner å bidra til konstruktivt.

 

Vi søker en rådgiver som har:

 • Gode samarbeidsevner og evne og lyst til å dele kunnskap
 • Evne til å se bredden i museumsfeltet og muligheten som ligger i det
 • Forståelse for politiske prosesser og saksbehandling
 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Åpenhet for omstilling og nye oppgaver innenfor kulturarvfeltet
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Gode evner til skriftlig dokumentasjon og formidling 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig, tverrfaglig og soslat arbeidsmiljø, preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver
 • Muligheter til å utvikle eget arbeidsfelt
 • Fleksitid og gode ordninger for avspassering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 30.11.2021.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 49-50.  

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.11.2021

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Strandvegen 13 9007 Tromsø

Kontorplassering