Troms og Finnmark fylkeskommune Alta videregående skole

Avdelingsleder for elevtjenester

Avdelingsleder for elevtjenester

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Alta videregående skole har ledig fast 100% stilling som avdelingsleder for elevtjenestene.

Leder for elevtjenesten har hovedansvar for å utvikle gode pedagogiske støttesystemer ved skolen. I det ligger ansvar for skolens elevtjenester samt all tilrettelagt opplæring.

Elevtjenestene består av rådgivere innenfor sosialpedagogikk og karriereveiledning, oppfølgingstjenesten, fagopplæringskoordinator, PPT, NAV-veileder og skolehelsetjenesten. 

 

Leder for elevtjenestene skal sikre at elevenes rettigheter blir innfridd best mulig gjennom systemisk arbeid med forbedring av rutiner og samhandlingsmønstre innenfor skolens arbeid med tilpasset opplæring og læringsmiljø.

Til stillingen ligger også ekstern kontakt og oppfølging av skolens samarbeidspartnere innenfor området spesialundervisning og tilpasset opplæring på alle nivå, herunder ulike alternative opplæringsløp.

 

Leder for elevtjenester rapporterer til rektor og har personalansvar for 7 personer.

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Lede og utvikle avdelingen i tråd med skolens mål, visjoner og satsingsområder.
 • Koordinere og utvikle gode pedagogiske støttesystemer.
 • Overordnet fagansvar for skolens spesialpedagogiske tiltak og tilpasset opplæring.
 • Overordnet ansvar for utvikling, koordinering og tilrettelegging slik at elever kan fullføre og bestå skoleløpet, bl.a. gjennom individuell tilpasning og alternative opplæringsløp.
 • Overordnet ansvar for særskilt inntak, samt organisering og oppfølging av elever med tilretteleggingsbehov.
 • Ekstern kontakt med samarbeidspartnere innenfor området.
 • Organisering av det sosialpedagogiske arbeidet ved skolen.
 • Organisering av karriere- og utdanningsveiledning ved skolen.
 • Personalansvar, herunder ansvar for utvikling av profesjonsfelleskapet i avdelingen, HMS-arbeid, vikararbeid, kompetanseheving osv.
 • Budsjettansvar.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Undervisningskompetanse for videregående skole, og minimum 3 års praksis fra videregående skole.
 • Spesialpedagogisk utdanning tilsvarende 2.avdeling spesialpedagogikk eller mer.
 • Ledererfaring, skoleledererfaring er ønskelig.

Personlige egenskaper: 

 • Engasjert i elevers læring og læringsmiljø.
 • Fokus på inkludering og forståelse for skolens mandat.
 • Evner til å ivareta både system- og individperspektiv.
 • God til å møte mennesker i ulike situasjoner
 • Løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Strukturert med gode samarbeidsevner
 • Evne til å inspirere og motivere.

 

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 6.desember

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 1-2

 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.12.2021

Tiltredelse:

01.02.2022

Arbeidssted:

Alta vgs

Kontaktpersoner:

Inger Persen

tlf: +47 78964502

mob: +47 93260700

Hjemmeside:

https://alta.vgs.no/

Adresse:

Skoleveien 15 9510 Alta

Kontorplassering