Troms og Finnmark fylkeskommune

Rådgiver - 100% fast stilling, Pedagogisk psykologisk tjeneste, utdanning øst med kontorsted Nordkapp videregående skole

Om avdelingen og stillingene:

Utdanning øst har ansvar for videregående opplæring for ungdom i Finnmark.  Avdeling utdanning øst har 20 medarbeidere som legger vekt på å yte gode tjenester og utvikle kvaliteten på opplæringstilbudene.  Vi har åtte videregående skoler, en fagskole og en folkehøgskole, med ca. 2500 elever og 1000 lærlinger.  Tillit, engasjement og ansvar er viktige stikkord for utdanningsavdelingen. 

Avdelingen har fire seksjoner: seksjon for opplæring i skole, seksjon for opplæring i bedrift, seksjon for inntak og tilbud og seksjon for eksamen, vurdering og dokumentasjon. Seksjonene er felles for utdanning øst og utdanning vest. Overordnet mål for utdanning øst er at elever, lærlinger og lærekandidater skal bestå og fullføre videregående opplæring. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal oppleve opplæring i Finnmarksskolen som avgjørende og relevant for framtidig yrkes- og samfunnsdeltakelse. PP-Tjenesten for videregående skole og voksenopplæring skal arbeide for at elever, lærlinger, lærekandidater med særlige behov, skal få gode læringsbetingelser. Avdelingens hovedsatsing er å bedre gjennomføringen slik at flest mulig elever og lærlinger i Finnmark skal lykkes med sin videregående opplæring. Pedagogisk fokus kommende år er tilpasset opplæring, læringsmiljø og vurdering.

PP-Tjenesten for videregående skole og voksenopplæring skal arbeide for at elever, lærlinger, lærekandidater med særlige behov, skal få gode læringsbetingelser. Avdelingens hovedsatsing er å bedre gjennomføringen slik at flest mulig elever og lærlinger i Finnmark skal lykkes med sin videregående opplæring.  Pedagogisk fokus kommende år er tilpasset opplæring, læringsmiljø og vurdering. 

Utdanning øst har ledig 100% fast stilling som rådgiver, med kontorsted Nordkapp videregående skole.

 

Arbeidsoppgaver:

 Til rådgiverstillingen er det tillagt saksbehandling, utredning av elever og lærlinger som hører til pedagogisk psykologisk tjeneste i Finnmark.

 • Bistå våre videregående skoler i arbeidet med kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov
 • Arbeid med sakkyndige vurderinger; utredning og vurdering av elever i videregående opplæring og voksenopplæring

 Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høgskole-/universitetsutdanning med krav til enten mastergrad i spesialpedagogikk, pedagogisk psykologisk rådgivning, psykologi eller pedagogikk.
 • 2. avdeling spesialpedagogikk eller Bachelor innenfor spesialpedagogikk kan også søke dersom de har relevant arbeidserfaring fra skole. Mastergrad i spesialpedagogikk må da tas innenfor en avtalt periode.
 • Førerkort klasse B, da reising må påregnes

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • God digital kompetanse
 • Erfaring fra arbeid i skolen

 Personlige egenskaper:

 • Arbeider godt og selvstendig i team
 • Utviklingsorientert og tilpasningsdyktig
 • Strukturert og målrettet
 • God til å prioritere og mestrer høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeidsevner
 • Kommuniserer godt med unge og voksne i sårbare situasjoner
 • Positive holdninger og godt humør

 Personlig egnethet vektlegges

 Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no
 • Dekning av flytteutgifter og behjelpelig med å skaffe bolig

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 50/51

 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.12.2021

Arbeidssted:

Nordkapp videregående skole

Kontaktpersoner:

Svein Jonny Pedersen

mob: +47 90561549

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø

Kontorplassering