Troms og Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole

Spesialpedagog

Kirkenes VGS - lærer spesialpedagogikk

Beskrivelse arbeidssted

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i regionen, med 550 elever fordelt på yrkesfaglige og

studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt

sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World School. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

 

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no

 

Stillingen

Vi har ledig en fast 100 % stilling som spesialpedagog. Tidspunkt for tiltredelse: 01.02.2022.

Den som tilsettes må kunne fungere som fagleder spesialpedagogikk i 70 % stilling det første tilsettingsåret.

Stillingen er knyttet til skolens spesialpedagogiske team.   

 

Arbeidsoppgaver

I funksjonstiden som fagleder spesialpedagogikk vil viktige arbeidsoppgaver være organisering av skolens overgangsarbeid, utarbeiding av enkeltvedtak om spesialundervisning, og oppfølging av enkeltvedtak. Videre inngår veiledning av lærere i utarbeidelse av IOP, tilrettelegging av undervisning og årsrapportering.

Som spesialpedagog vil hovedarbeidsoppgaver være undervisning av grupper av elever og enkeltelever med særlige behov, og undervisning av elever med IOP som avviker fra læreplan.  

 

Krav til kompetanse

- Spesialpedagogisk utdanning og erfaring.

- Utdanning godkjent for undervisning i videregående opplæring.

- Faglig fordypning, og erfaring med autismespekterforstyrrelse er ønskelig.

- Saksbehandlerkompetanse er ønskelig.   

 

Personlige egenskaper

- du er pålitelig og evner å håndtere komplekse saker

- du har god evne til relasjonsbygging og klasseledelse

- du er lojal, har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

- du er ryddig og systematisk

 

Andre opplysninger

Originaler av vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

 

Vi tilbyr

- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju

- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler

- Meget god pensjonsordning

- Hjelp med å skaffe bolig

- Å dekke flytteutgifter

 

 

Fordeler ved å bo i Finnmark

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av

studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på

årsbasis for en familie på fire.

For mer informasjon, se www.finnmark.no

 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem.  Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad,

kontakt Kirkenes vgs på telefon 78963300

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.12.2021

Tiltredelse:

01.02.2022

Arbeidssted:

Kirkenes

Kontaktpersoner:

Ingvild Wartiainen

mob: +47 95924051

Øystein Hansen

mob: +47 41026991

Adresse:

Hessengveien 10 9912 Hesseng

Kontorplassering