Troms og Finnmark fylkeskommune Fagskolen i Nord studiested Harstad

Er du vår nye Ingeniør/Sivilingeniør i Verkstedtekniske fag?

Fast stilling som ingeniør / sivilingeniør innen sveise-/material teknikk med arbeidssted Harstad.

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Om stillingene og arbeidsoppgaver
Fagskolen i Nord, som forestår høyere yrkesfaglig utdanning, har ledig fast stilling som ingeniør / sivilingeniør innen sveise-/material teknikk med arbeidssted Harstad.

 

 • Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolen) i Harstad forestår en samlingsbasert utdanning med nettstøtte der ansatte ingeniører / sivilingeniører bidrar med tilrettelegging og fasilitering for at studentene skal oppnå læringsutbytte.
 • Tilrettelegge for læring for studenter og bidra i utviklingsoppgaver og prosjekter, internt og sammen med industrien i hele Norge, for styrking av fagskolens tilbud innen verkstedtekniske fag
 • Delta i prosjektrelaterte oppgaver knyttet til utvikling av fagskolens læremateriell og bidra til kompetanseutvikling innen verkstedtekniske fag.
 • Sammen med kolleger og fagskolens ledelse, tilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø for våre studenter

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning med minimum av 180 studiepoeng (BSc / MSc) ,med bakgrunn innen fagområder som sveiseteknologi, materialteknologi, produksjonsteknologi, konstruksjon mm
 • IWE utdannelse 
 • Relevant erfaring innen verkstedteknologi
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer
 • Kunne utvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium

 

 Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver i en fagskole som forestår høyere yrkesfaglig utdanning og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og innovativt miljø med moderne teknologi og utstyr
 • Moderne kontorer, undervisningsrom, laboratorier, kantine for studenter og ansatte, mulighet for parkering i garasjeanlegg, tilgang på trimrom m.m
 • Fleksible arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 19.12.21

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med avdelingsleder ved fagskolen i Nord, Jan-Are Gudbrandsen Tlf : 77 78 72 47 /40 03 80 88 eller Rektor ved fagskolen i Nord, Harry Arne Haugen, tlf: 77 79 31 13 / 41 41 28 80

Om oss


Fagskolen i Nord er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv innenfor en rekke fagområder med et omfang fra 60 til 120 studiepoeng, akkreditert av NOKUT. Vi er lokalisert med avdelinger i Tromsø, Harstad, Skjervøy, Honningsvåg og Kirkenes. Info om fagskolen: https://fagskole.tffk.no/.
Avdelingen for verkstedtekniske fag, lokalisert på Mønholtet i Harstad (tidl. Statoilbygget), tilbyr i dag 2 samlingsbaserte studier som hver gir 120 studiepoeng over 3 studieår innen fordypning sveiseteknikk og konstruksjon, design og produksjon. Hvert kull er på samlinger 5 uker ved avdelingen i Harstad i løpet av ett studieår. Utdanningen består av læringsaktiviteter på nett og samlinger med laborasjoner, caser og gruppeoppgaver. Fagskolen disponerer moderne utstyr for laborasjoner, materialprøvinger, sveising, 3D printere, 3D skannere, roboter og aktuelt utstyr innen produksjonsteknologi.
Utdanningene har også en internasjonal godkjenning som gjør at studenter som har fullført og bestått eksamen ved fagskolen er godkjent til å ta eksamen som Internasjonal sveisekoordinator (IWT og IWE).

 

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

19.12.21

Arbeidssted:

Harstad

Adresse:

Mølnholtet 42 9414 Harstad

Kontorplassering