Troms og Finnmark fylkeskommune Fagskolen i Nord studiested Harstad

Er du vår nye kollega

Kontormedarbeider ved Fagskolen i Nord avd. Harstad

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Fagskolen i Nord, som forestår høyere yrkesfaglig utdanning, har ledig fast stilling som kontormedarbeider med arbeidsted Harstad.

 Som kontormedarbeider vil du være underlagt administrasjonsleders avdeling som har kontormedarbeidere på alle fagskolens studiesteder. Ditt arbeidssted vil være ved avdelingen for verkstedtekniske fag i Harstad. Du vil ha ansvar for følgende områder:

Registrering og oppfølging, av skoleadministrative systemer og skolens arkiv.
• Regnskaps- og lønnsarbeid
• Sentralbord, mottak av besøkende, informasjonsstøtte til søkere, studenter, besøkende med videre.
• Arbeidsoppgaver knyttet til organisering, registrering og praktisk avvikling av eksamen/kurs.
• Utstedelse av dokumentasjon på utdanningsløp og kurs.

 

Kvalifikasjonskrav: 

  • Fagbrev eller realkompetanse og fullført videregående skole i kontorfaget eller tilsvarende.
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Kompetanse i bruk av administrative IKT-systemer, regnskapsforståelse, kjennskap til Visma er ønskelig , men ikke noe krav.

 

Personlige egenskaper:

Evne til målrettet arbeid og selvstendighet er en forutsetning.
• Vilje til å yte service til fagskolens studenter og ansatte.
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og evne til å kunne arbeide selvstendig samt i team.
• Evne til å utvikle egen kompetanse, dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer.
• Evne og vilje til å videreutvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium,
• Evne til kritisk tenking, åpen for innspill og tilbakemeldinger fra studenter og andre som resulterer i kvalitetsutvikling.

 

Vi tilbyr:

• Spennende arbeidsoppgaver i en skole som har fått ny status som høyere yrkesfaglig utdanning og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv.

• Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegier og innovativt miljø.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

 Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 19.12.21

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Fagskolen i Nord er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune og har som mål å tilby tidsriktig utdanningstilbud til lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Fagskolen har idag 700 studenter og 70 ansate. Vi tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innenfor en rekke fagområder med et omfang fra 60 til 120 studiepoeng som er akkreditert av NOKUT.

Vi er for tiden lokalisert i Tromsø, Kirkenes, Honnngsvåg, Harstad og på Skjervøy. Vi søker samarbeid med næringene både for å kunne tilby riktig utdanning og for å sikre at kvaliteten på de tilbud vi gir er riktig. 

Se: fagskole.tffk.no

 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

 

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

 

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

19.12.21

Arbeidssted:

Harstad

Kontaktpersoner:

Jan-Are Gundbrandsen

tlf: +47 77 78 72 47

mob: +47 40 03 80 88

Jannie Synøve Pettersen

tlf: +47 77 79 31 08

mob: +47 97 60 79 13

Adresse:

Mølnholtet 42 9414 Harstad

Kontorplassering