Troms og Finnmark fylkeskommune Troms og Finnmark fylkesbibliotek øst

Vi søker bibliotekar til å jobbe med lokalhistorisk samling og bibliotekutvikling i Finnmark!

Rådgiver fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket har ledig fast stilling som rådgiver i Vadsø.


Fylkesbiblioteket inngår i kulturavdelingen i fylkeskommunen. Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens ansvar for regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling. Det innebærer kontinuerlig små og større utviklings- og kompetanseprosjekter i hele eller deler av fylket. Finnmark internasjonale litteraturfestival er vårt største tiltak.

Stillingen inngår i Finmarksbiblioteket, som er vår lokalhistoriske samling av litteratur, privatarkiver og fotografier. Fylkesbiblioteket har ansvar for fotobevaring og er fylkesansvarlig institusjon for privatarkiv i Finnmark.

Fylkesbiblioteket følger opp Nordnorsk litteraturstrategi i samarbeid med fylkesbibliotekene i nord og er ansvarlig for finsk bibliotektjeneste i Norge.

Troms og Finnmark fylkeskommune er i omstilling. Fylkesbibliotekene skal videreføre samarbeid, felles tiltak og prosjekter i Troms og Finnmark.
Lenke til vår nettside: fylkesbibliotek.tffk.no

Stillingens oppgaver vil være:

· Ansvar for bibliotekdelen i lokalsamlingen Finmarksbiblioteket
· Gi bibliotekfaglig råd til kommunene
· Initiere, utvikle og gjennomføre utviklingsarbeid i bibliotek i fylket
· Planlegge og gjennomføre kompetansehevende tiltak, som møter, kurs og konferanser
· Samhandle med andre fylker om faglig utvikling og kompetansetiltak
· Inngå i en politisk organisasjon med tilhørende saksbehandling
· Reising inngår i stillingen

 

Kvalifikasjonskrav:

· Bibliotekfaglig utdanning, gjerne på masternivå

Ønskede kvalifikasjoner:

· Erfaring fra bibliotek, fortrinnsvis fra folke- eller fylkesbibliotek.
· Erfaring fra utviklingsarbeid/prosjektarbeid i bibliotek.
· Erfaring fra veiledning og formidling.
· Kunnskap om eller erfaring med digitale verktøy og ressurser i bibliotek.
· Gode språkkunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig.
· Sertikat B.

 

Personlige egenskaper:

· Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
· Jobber selvstendig
· Er omstillingsvillig og fleksibel

Vi tilbyr:

· Et fagmiljø der oppgaver løses i fellesskap
· Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
· Gode pensjons- og forsikringsordninger
· Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no
· Dekning av flytteutgifter
· Hjelp med å skaffe bolig

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 07.01.2022

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 2

 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.01.2022

Arbeidssted:

Vadsø

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Strandgata 21 9800 Vadsø

Kontorplassering