Troms og Finnmark fylkeskommune Senja videregående skole

Undervisningsstillinger Naturbruk blå

Om skolen

Senja videregående skole er en sammenslått skole som består av skolestedene Finnfjordbotn og Gibostad. Skolen har ca. 600 elever og 170 ansatte. Vi har et bredt tilbud innen studieforberedende utdanningsprogram, inkludert International Baccalalureate Diploma Programme (IB), samt de fleste yrkesfag.
Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.senja.vgs.no

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Vi søker lærere som har allsidig praktisk og teoretisk kompetanse. Vi ønsker at du kan bidra på en kreativ og god måte knyttet til elevene og det yrkesfaget de har valgt.
Vi har ledig 100% fast stilling og 100% vikariat som lærer ved Naturbruk blå med tiltredelse 01.08.23.
I stillingene inngår det undervisning i programfag på vg1, på vg2 Akvakultur og på vg2 Fiske og fangst.
I begge stillingene vil det ligge oppgaver innen navigasjon og båthåndtering, samt oppgaver innen forskjellige redskapstyper knyttet til fiskeri og havbruk. Det er en fordel om du kan føre skolens båter med elever og gi opplæring til elever innenfor D5 og D6. Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha godkjent lærerutdanning med undervisningskompetanse innenfor naturbruk som f.eks.:

 • Undervisningskompetanse iht. Opplæringslovens krav til utdanning for yrkesfagene i videregående skole
 • Det er ønskelig med minimum sertifikat klasse D5L, SRC-radiosertifikat, krisehåndteringskurs og gyldig attest fra sjømannslege
 • Det er ønskelig med utdanning fra maritim fagskole eller maritim høyskole
 • Det er ønskelig med yrkeserfaring fra fiskeri- og/eller oppdrettsnæringen


Hvis dette er stillingen for deg, men du mangler utdannelse i forhold til kravene ovenfor, finnes det stipendordninger for å ta pedagogisk utdanning og/eller yrkesfaglærerutdanning. Den nytilsatte vil få veiledning og oppfølging som nytilsatt lærer ved skolen. På bakgrunn av dette vil vi også vurdere søkere uten formelle kvalifikasjoner til å søke på stillingen.

 

Personlige egenskaper:

 

 • Du må være god på relasjonsbygging og på klasseledelse
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må være utviklingsorientert med evne til å reflektere over og forbedre egen undervisning
 • Du må være strukturert og tydelig
 • Du må være løsningsorientert, praktisk anlagt og like å jobbe ute
 • Du må ha god evne til å følge opp elever gjennom veiledning og tilbakemelding
 • Du må kunne bidra aktivt for å utvikle profesjonsfelleskapet ved skolen
 • Du må ha gode digitale ferdigheter

 

 Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • En variert og spennende arbeidshverdag

 

 Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 11.04.23

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: Uke 16 og 17

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.04.2023

Tiltredelse:

01.08.23

Arbeidssted:

Gibostad

Kontaktpersoner:

Adresse:

Senja vgs, Finnfjordbotn Løksebakken 55, 9308 Finnsnes Senja vgs, Gibostad Gisundveien 9, 9372 Gibostad 9308 Finnsnes

Kart: