Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsdalen videregående skole

Undervisningsstilling - markedsføring 60% og økonomistyring 30% - vikariat

Undervisningsstilling

Undervisningsstilling i markedsføring 60% og økonomistyring 30% – vikariat
Skoleåret 2023/24 – 01.08.2023 – 31.07.2024

Om stillingen og arbeidsoppgaver:
Vi søker en tydelig klasseleder som må jobbe etter prinsippene for god vurderingspraksis og læreplanens overordnede del. Vi ønsker en sterk fagperson som er opptatt av å gi elevene trygghet,mestringsfølelse og utfordringer. Alle som tilsettes ved skolen, må forplikte seg til skolens verdigrunnlag og aktivt bidra til å videreutvikle skolens fokusområder.

For skoleåret 2023/2024 er fagfornyelsen og god vurderingspraksis viktige satsningsområder.
Kvalifikasjonskrav:-
Søkere må oppfylle kravene for tilsetting og undervisning i videregående skole, jfr. § 14-4 og § 14-1 i forskrift til Opplæringsloven.
- Søkere må ha universitets- eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning og 60 studiepoeng innenfor fagene som skal undervises.
- Undervisningskompetanse i markedsføring og økonomistyring

Personlige egenskaper:
- Søker må ha gode relasjonelle ferdigheter
- Søker må ha god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig
- Søker må ha gode evner og vilje til profesjonsfaglig samarbeid
- Gode kommunikasjonsevne og en tydelig klasseleder
- Digital kompetanse
- Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr:
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• En variert og spennende arbeidshverdag
• God oppfølging og mulighet for veiledning
• Godt og inkluderende arbeidsmiljø

Søknaden skal inneholde:
• Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester
Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
• 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger:
Søknadsfrist: 17.03.2023.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.
Henvendelser vedrørende stillingene kan rettes til:
Avdelingsleder for samfunnsfag Elin Isaksen tlf. 777 52510 eller rektor Torill Hvalryg tlf. 777 52512

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Tromsdalen videregående skole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Marsveien 13 9024 Tomasjord

Kart: