Troms og Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole

Undervisningsstilling Studieforberedende avd - Vikariat 100 %

Undervisningstilling i norsk - Vikariat 100 % stilling

Kirkenes VGS - Undervisningsstillinger Studieforberedende avdeling

 

Beskrivelse arbeidssted

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 450 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 140 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og gjennom samarbeidsprosjekter med Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. Vi har tett samarbeid med Fagskolen innen Anlegg og bergverk, som er en del av Fagskolen i Nord. Vi jobber for å ha et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel, læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Samarbeid med rom for individuell utvikling, der den enkeltes bidrag til profesjonsfellesskapet verdsettes, står sentralt blant skolens verdier.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no

 

Vi søker

Vi søker lærer på studieforberedende avdeling med tiltredelse 01.08.2023. Det skal tilsettes i en 100% vikariatstilling for perioden 01.08.23-31.07.24

 

Fagbehov:

Norsk

Vi ønsker søkere med norskfaget eller eventuelt norsk i kombinasjon med annet undervisningsfag.

 

Arbeidsoppgaver

Lærere som tilsettes vil måtte regne med å undervise på alle programområdene skolen tilbyr, samt

undervisning/veiledning av elever med særskilt tilrettelagt opplæring.

 

Krav til kompetanse

For alle søkere:

- Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole

- For lærere som skal undervise elever med særskilt behov for tilrettelegging, er det ønskelig med utdanning innenfor, eller erfaring fra, spesialpedagogikk.

 

Videre ønsker vi søkere som har  

- god evne til klasseledelse og relasjonsbygging

- gode formidlingsevner

- gode samarbeidsevner

 

Personlige egenskaper

Ved tilsetting vil det i tillegg til utdanning og erfaring, legges vekt på personlige egenskaper som egnethet, pålitelighet, lojalitet samt vilje og evne til å utvikle skolen i et lærende fellesskap.

 

Andre opplysninger

Søknadene gjelder fram til 1.september for ledige stillinger ved skolen. Søkerne må regne med å bli kalt inn til intervju.

Søkere med undervisningskompetanse i flere fag foretrekkes.

Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

Søkere uten praktisk-pedagogisk utdannelse kan tilsettes på vilkår.

 

Vi tilbyr

- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju

- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler

- Meget god pensjonsordning

- Hjelp med å skaffe bolig

- Å dekke flytteutgifter

 

Fordeler ved å bo i Finnmark

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av

studielån kan utgjøre inntil kr. 30.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100.000 på

årsbasis for en familie på fire.

 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad,

kontakt Kirkenes VGS på tlf. 78 96 33 00

 

Søknadsfrist: 26.03.2023                                       

 

Kontaktperson

Jan-Sverre Blankenberg Jensen, avdelingsleder ST, tlf  474 56 477, jan-sverre.jensen@tffk.no

Anne-Kate Ellingsen, avdelingsleder ST, tlf  911 98 885, anne.kate.ellingsen@tffk.no

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Hesseng

Kontaktpersoner:

Jan Sverre Blankenberg Jensen

mob: +47 47456477

Adresse:

Hessengveien 10 9912 Hesseng

Kart: