Troms og Finnmark fylkeskommune OT Distrikt Tromsø

Vil du bli vår nye kollega i oppfølgingstjenesten ?

100 % vikariat som rådgiver i oppfølgingstjenesten i et år med mulighet for forlengelse

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Oppfølgingstjenesten i Troms har ledig et 100 % vikariat som rådgiver med arbeidssted i Tromsø.
Oppfølgingstjenesten (OT) er et fylkeskommunalt tilbud om veiledning og rådgivning til ungdommer med opplæringsrett i videregående opplæring, og som av ulike årsaker ikke benytter seg av denne retten (Oppl. loven §3-6). OT skal bidra i det frafallsforebyggende arbeidet i skoler og bedriftsopplæring og sikre tverretatlig samarbeid for ungdom i målgruppen.
Oppfølgingstjenesten er lokalisert med avdelingskontor i Tromsø, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.
Vi søker etter deg som er god på å finne løsninger for den enkelte ungdom som av ulike årsaker ikke følger det ordinære løpet i videregående opplæring i skole og bedrift. Vi ser etter deg som ser etter ressurser og egenskaper i ungdommen som en sammen kan bygge videre på.

OT sine arbeidsoppgaver:

 • Direkte rådgivning- og veiledningsarbeid for ungdom i målgruppa 16-24 år.
 • Oppsøkende og utadrettet virksomhet.
 • Tverrfaglig samarbeid med kommunale, statlige og øvrige fylkeskommunale instanser med delansvar for målgruppen. OT-rådgiver vil også inngå i det frafallsforebyggende arbeidet i skole- og bedriftsopplæringen.
 • Tilstedeværelse ved skolene, møtevirksomhet med samarbeidsparter og en del reisevirksomhet må påregnes. Det vil og kunne tilfalle oppgaver og samarbeid på tvers av regionene.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Tverrfaglig kompetanse innen for arbeidsfeltet til OT vil vektlegges.
 • Søker må ha høyere utdanning, minimum bachelorutdanning innenfor sosialfaglig utdanning, pedagogikk eller karriereveiledning.
 • Erfaring, eller formalkompetanse i veiledning av ungdom 16 -24 år.
 • Kjennskap til skole- og bedriftsopplæring.
 • God oversikt over tiltaksapparatet som finnes for ungdom utenfor opplæring og arbeid.

Personlige egenskaper:

Vi forventer at:

 • Du er løsningsfokusert og initiativrik, kunne arbeide selvstendig, ha kreative egenskaper og være serviceinnstilt.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og kunne bidra til utvikling av tjenesten.
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du har har interesse for informasjonsarbeid, endringsarbeid og tverrfaglig samarbeid.
 • Du beskriver din erfaringsbakgrunn og personlige ferdigheter som kan utfylle tjenestens samlede kompetanse.

 Vi tilbyr:

 • Varierte oppgaver i et trivelig og faglig utviklende arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter gjelden lov og avtaleverk.

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist:29.03.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

29.03.2023

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Nils Roger

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Mellomveien 40 c 9007 Tromsø

Kart: