Troms og Finnmark fylkeskommune Vadsø videregående skole

Er du vår nye medarbeider?

Lærerstillinger ved Vadsø videregående skole

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Vi har ledig inntil 400 % fast stilling som lærer med ansettelse fra 01.08.2023.

Behovet fordeler seg slik:

Inntill 350% med følgende fag: kroppsøving/programfag idrettsfag/toppidrett håndball i kombinasjon med geografi, historie, samfunnskunnskap og naturfag.

50% lærer med fagbrev som automatiker, dataelektroniker eller elektriker.

 

 

Kontaktlærerarbeid må kunne påregnes.

 

 

Søkere med lektorutdanning vil bli prioritert.

Kandidater som avslutter pedagogisk utdanning våren 2023, kan også søke.

 

Kvalifikasjonskrav:

Godkjent utdannning i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk for ansettelser i videregående skoler.

 

Personlige egenskaper:

- har god læreplanforståelse

har elevsentrert undervisning som engasjerer alle elevene

- har god relasjonskompetanse

- ønsker å utvikle profesjonsfellesskapet på skolen

- er en dyktig klasseleder

 

Personling egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no
 • Dekning av utgifter i forbindelse med flytting
 • En skole i utvikling med godt miljø blant elever og ansatte
 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Lønn og arbeidsvilkår etter fastsatt avtaleverk

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 23.03.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: så fort som mulig

 

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

23.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Vadsø vgs

Hjemmeside:

https://vadso.vgs.no/

Adresse:

Karl Rasmussens plass 3 9800 Vadsø

Kart: