Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon plan og prosjektering Tromsø

Vegplanlegger

Plan, klima og forvaltning er en stor seksjon med 18 kollegaer. Vi forvalter vegloven, har areal- og transportrådgivere, trafikkanalytikere, planleggingsledere, prosjekteringsledere og vegplanleggere. Vi har et bredt og spennende fagområde i Samferdselsetaten. Vi utreder, planlegger og prosjekterer fylkesveganlegg i Troms. Nå søker vi en dyktig vegplanlegger i 100% fast stilling.

Som vegplanlegger har du ansvar for planlegging og prosjektering av både veganlegg, vegens sideområde, fergeleier m.m. i henhold til plan- og bygningsloven og vegnormalen. Du får mulighet til å jobbe i tverrfaglige team både innad i fylkeskommunen og med konsulent. Vi løser større og mindre oppgaver på tvers av fylket, blant annet elektrifisering av fergekaier, bypakker i Tromsø og Harstad, tilrettelegging for kollektiv og syklister og oppgradering av fylkesvegnettet. Kontorsted Tromsø, Harstad, Finnsnes eller Storslett.

 Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og bakgrunn. Noen aktuelle oppgaver vil være:

 • Planlegging og prosjektering av veg- og gateanlegg i tverrfaglige oppdrag
 • Utarbeidelse av modeller, tegninger, anbudsdokumenter, faseplaner, kostnadsoverslag etc.
 • Deltakelse i oppdrag fra mulighetsstudier og kommunedelplaner til tekniske planer, byggeplaner og oppfølging ved utførelse
 • Innhente grunnlagsdata og sammenstille dette og prosjektert materiale fra fagressurser i modell og tegninger.

  Det må regnes med at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov.

Kvalifikasjoner:

Du må ha høyere utdanning fra universitet/høgskole, gjerne innen veg, vann- og avløp og/eller bygg. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Det er en fordel at har kunnskap om/kjennskap til AutoCad, Novapoint, ISY-beskrivelse, BIM i prosjekt og arbeid i tverrfaglige prosjektteam

 • Du har også gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig

Erfaring er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke

Førerkort klasse B er også et krav.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper:

 • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturer
 • konstruktivt samarbeid
 • evne til å finne løsninger
 • analyse og vurdering

Vi tilbyr:

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Et trivelig og sosialt miljø
 • Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fagsamlinger, sosiale arrangementer og mulighet for kurs og etterutdanning.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 21.04.23

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Del på:

Referansenummer:

06-23

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.04.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Tromsø eller Finnsnes

Kontaktpersoner:

Ann Kristin Edvardsen

tlf: 900 95 345

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Mellomvegen 40 9007 Tromsø

Kart: