Troms og Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole

Kirkenes VGS - lærer spesialpedagogikk

Spesialpedagog

Beskrivelse arbeidssted

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 450 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 140 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og gjennom samarbeidsprosjekter med Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. Vi har tett samarbeid med Fagskolen innen Anlegg og bergverk, som er en del av Fagskolen i Nord. Vi jobber for et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel, læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Samarbeid med rom for individuell utvikling, der den enkeltes bidrag til profesjonsfellesskapet verdsettes, står sentralt blant skolens verdier.

 

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no

 

Stillingen

Vi har ledig en fast 100 % stilling som spesialpedagog. Tidspunkt for tiltredelse: 1. august 2023. Stillingen er knyttet til skolens spesialpedagogiske team. Teamleder- og kontaktlærerfunksjon må påregnes, samt utarbeiding av IOP, og et utstrakt skole-hjem-samarbeid.

 

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgaver vil være undervisning og oppfølging av grupper av elever og enkeltelever med særskilte behov, og undervisning av elever med IOP som avviker fra læreplan.  

 

Krav til kompetanse

- Spesialpedagogisk utdanning og erfaring.

- Faglig fordypning og erfaring med autismespekterforstyrrelse.

- Veiledningskompetanse.

- Utdanning godkjent for undervisning i videregående opplæring er ønskelig.  

- Personlig egnethet vil vektes høyt.

 

Personlige egenskaper

- Du er god på behovsanalyse og tilrettelegging av undervisning

- Du har god evne til relasjonsbygging og til å jobbe med læringsmiljø

- Du er lojal, har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

- Du er ryddig og systematisk, og kan lede et team

 

Andre opplysninger

Originaler av vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

 

Vi tilbyr

- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju

- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler

- Meget god pensjonsordning

- Hjelp med å skaffe bolig

- Å dekke flytteutgifter

 

 

Fordeler ved å bo i Finnmark

Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 30.000 pr. år, og vi har gratis barnehage f.o.m. høsten 2023. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre over kr. 100.000 på årsbasis for en familie på fire.

For mer informasjon, se www.finnmark.no

 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad,

kontakt Kirkenes vgs på telefon 78963300

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

14.04.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Hesseng

Kontaktpersoner:

Ingvild Wartiainen

mob: +47 95924051

Veronica Johnsen

mob: +47 97046747

Adresse:

Hessengveien 10 9912 Hesseng

Kart: