Troms og Finnmark fylkeskommune Breivang videregående skole

Tre undervisningsstillinger i kunst, design og arkitektur

Tre undervisningsstillinger i kunst, design og arkitektur

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Med forbehold om oppstart av undervisningstilbud har Breivang vgs ledige to faste lærerstillinger inntil 100% for hver stilling, og ett årsvikariat med inntil 100% med tilsetting innenfor det studieforberedende utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur med oppstart 01.08.2023. Undervisninga vil hovedsak være i programfagene kunst og visuelle virkemidler og design og arkitektur, men det kan også være aktuelt med undervisning i valgfrie programfag samt fag på beslekta utdanningsprogram. Søker bør ha høyere utdanning og gjerne arbeidserfaring innenfor fagområdet.

 Kvalifikasjonskrav: 

Søker bør ha oppdatert kompetanse på sentrale digitale verktøy og programvare innenfor fagområdet fortrinnsvis photoshop, indesign, illustrator, sketchup og KI. Videre søker vi etter deg som: 

 • Bidrar til kreativitet og utforskervilje sammen med kollegaer og elever
 • Har kunnskap om og erfaring med kreative prosesser, verktøy, teknikker og ulike materialer
 • Har praktisk og teoretisk kunnskap om visuelle virkemiddel i ulike medium
 • Kan forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i endring som stiller krav om innovative og bærekraftige løsninger
 • Ønsker å utvikle eleven til å bli engasjerte og reflekterte omkring rollen arkitektur spiller i samfunnet i dag
 • Kan analysere og samskape ulike produkter med profesjonelt verktøy både digitalt og på verksteder for ulike materialer
 • Forstår og kan formidle sammenheng mellom tradisjon og nyskaping i kunst-, arkitektur- og designhistorien både lokalt, nasjonalt og globalt

 

Personlige egenskaper: 

 • Være en tydelig klasseleder og evne til å bygge gode relasjoner
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Bidra til å skape mestringsfølelse hos elevene
 • Bidra til kollektiv læring, tverrfaglig utviklingsarbeid og samarbeid
 • Utadvendt og positiv
 • Kreativ

Vi tilbyr:

 • En spennende hverdag i et fleksibelt og godt arbeidsmiljø:
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • God pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring 

Ut fra skolens behov kan stillingene også innebære undervisning på andre programområder.
Ved tilsetting vil egnethet bli vektlagt. Se for øvrig skolens hjemmeside og Facebook.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)   

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 31.03.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Stig Lennarth Walnum, 77788540/92256052

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Stig Lennarth Walnum

mob: +47 92256052

Adresse:

Dramsvegen 199 9010 Tromsø

Kart: