Troms og Finnmark fylkeskommune Alta videregående skole

Faglærer samisk

Faglærer samisk

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

 Fra 01.8.23 er det ledig inntil 100% stilling for samisklærer - med forbehold om oppsigelse.

Den som tilsettes må kunne undervise på alle nivå i samiskfaget

 

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker pedagog med undervisningskompetanse i nordsamisk, jfr. §14-4 og §14-1 i forskrift til opplæringsloven. 

Undervisningskompetanse i andre fag i tillegg til samisk vil være en styrke og vil bli vektlagt ved tilsetting.

 

 

Personlige egenskaper:

 Vi ønsker kollegaer som 

- Har den formelle kompetanse i orden.
- Har et positivt elevsyn og et fokus på at alt vi gjør skal føre til mer og bedre læring
- Har gode samarbeidsevner og bidrar aktivt i profesjonsfellesskapet
- Er målrettet, fleksibel og løsningsorientert.
- Har fokus på elevaktive undervisningsformer
- Har god kompetanse innenfor bruk av digitale verktøy

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

 

 

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

 

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 30.5.23

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 22-25

 

 

Viktg informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.05.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Alta vgs

Kontaktpersoner:

Veronica Johansen

tlf: +47 78964591

mob: +47 95246147

Hjemmeside:

https://alta.vgs.no/

Adresse:

Skoleveien 15 9510 Alta

Kart: