Troms og Finnmark fylkeskommune Alta videregående skole

Faglærer musikk med sang hovedinstrument

Faglærer musikk med sang hovedinstrument

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Fra skoleårets begynnelse august 2023 er det ledig 50 % fast stilling for musikkpedagog med rytmisk sang som hovedinstrument. 

 I tillegg til instrumentalundervisning må den som tilsettes kunne undervise i andre musikkfag.

Det vil også være kunne være mulig å kombinere stillingen med undervisning i andre av skolens undervisningsfag og dermed øke stillingsstørrelsen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen
 • Kontaktlæreroppgaver og elevoppfølging
 • Legge til rette for å involvere elever i egen læring og vurderingsarbeid
 • Gi eleven læringsfremmende tilbake- og framovermeldinger
 • Bidragsyter i fagteam, avdeling og andre samarbeidsarenaer

 

Kvalifikasjonskrav:

Det kreves relevant godkjent kompetanse for undervisning i videregående skole. Vi ønsker oss pedagoger med undervisningskompetanse i flere undervisningsfag.

I tillegg vil erfaring fra utøvende virksomhet bli vektlagt.

Viktige momenter

 • Relevant praksis og bevissthet rundt vurdering for læring
 • Gode lederegenskaper i form av klasseledelse og relasjonsbygging
 • Kunne bruke digitale verktøy i undervisningen

 

Personlige egenskaper:

 

Vi ønsker oss kollegaer som  

 • Har et positivt elevsyn
 • Har gode samarbeidsevner og høy relasjonskompetanse
 • Er selvstendig og trygg på deg selv
 • Er strukturert med god faglig formidlingsevne
 • Er ambisiøs på elevers, kollegers og egne vegne
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Er lojal, ansvarsfull og engasjert i lærerarbeidet
 • Er kreativ og idérik

 

 Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Å bo og jobbe i tiltakssonen gir mange økonomiske fordeler. Les mer om fordelene på våre nettsider 

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 30.05.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 22-25

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.05.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Alta vgs

Kontaktpersoner:

Tine Klevstad

tlf: +47 78964508

mob: +47 951 01 944

Hjemmeside:

https://alta.vgs.no/

Adresse:

Skoleveien 15 9510 Alta

Kart: