Troms og Finnmark fylkeskommune Fagskolen i Nord studiested Tromsø

Er du vår nye ingeniør i IT-sikkerhet?

Fagskolen i Nord - Undervisningsstilling innen IT-sikkerhet

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Fagskolen i Nord, som forestår høyere yrkesfaglig utdanning, har ledig fast stilling som ingeniør inne IT-sikkerhet med arbeidssted Tromsø.

 

 Ansvars-/arbeidsoppgaver:

 • Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolen) i Tromsø forestår en samlingsbasert utdanning med nettstøtte der ansatte ingeniør bidrar med tilrettelegging og fasilitering, for at studentene skal oppnå læringsutbytte.
 • Tilrettelegge for læring for studenter og bidra i utviklingsoppgaver og prosjekter, internt og sammen med næringen, for styrking av fagskolens tilbud innen IT-drift og sikkerhet.
 • Delta i prosjektrelaterte oppgaver knyttet til utvikling av fagskolens læremateriell og bidra til kompetanseutvikling innen IT-fag.
 • Sammen med kolleger og fagskolens ledelse, tilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø for våre studenter

  

Kvalifikasjonskrav: 

 • Utdanning med minimum av 180 studiepoeng (BSc / MSc), med bakgrunn innen fagområder innen IT-fag.
 • Arbeidserfaring innen IT-sikkerhet
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper: 

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer
 • Kunne utvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium

 

 Vi tilbyr: 

 • Utfordrende oppgaver i en fagskole som forestår høyere yrkesfaglig utdanning og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og innovativt miljø med moderne teknologi og utstyr
 • Faglig oppdatering
 • Fleksible arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om oss:

Fagskolen i Nord er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv innenfor en rekke fagområder med et omfang fra 60 til 120 studiepoeng, akkreditert av NOKUT. Vi er lokalisert med avdelinger i Tromsø, Harstad, Skjervøy, Honningsvåg og Kirkenes. Info om fagskolen: https://fagskoleninord.no/.


Avdelingen for Elektro, elektronikk og datafag har gateadressen Sommerfeldtsgaten 74/76, Tromsø. Vi tilbyr i dag 2 samlingsbaserte studier som hver gir 120 studiepoeng over 3 studieår innen fordypning Elkraft, Automatisering og IT-drift og sikkerhet.

Hvert kull er på samlinger 5 uker ved avdelingen i Tromsø i løpet av ett studieår. Utdanningen består av læringsaktiviteter på nett og samlinger med laborasjoner, caser og gruppeoppgaver. Vi disponerer gode lab muligheter innen elektrofag og IT-fag.

 

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) 

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 14.06.23

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

14.06.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Adresse:

Sommerfeldtsgata 74-76 9009 Tromsø

Kart: