Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon drift og vedlikehold Finnmark

Ønsker du å bidra til bedre veier som byggeleder hos oss?

Byggeleder drift og vedlikehold av veg - fast stilling avdeling samferdsel Finnmark

Om oss  

Avdeling samferdsel i Troms og Finnmark har ansvaret for fylkesveger, kollektivtransport, skoleskyss, transportløyver, transporttjeneste for funksjonshemmede, samferdselsplanlegging, arbeid med miljø, klima og energispørsmål. Troms og Finnmark har ca 4500 km. fylkesveg med 775 bruer og 40 tunneler. Vi er underlagt felles politisk ledelse til 01.01.2024, før oppsplitting av fylket. Samferdsel har ansvaret for fylkesveger, kollektivtransport, samferdselsplanlegging, arbeid med miljø, klima og energispørsmål.

Stillingen inngår i seksjon drift og vedlikehold av veg og har arbeidssted i Lakselv.  

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver 

Vi søker byggeleder til drift og vedlikehold av veg til fast stilling ved avdeling for drift, vedlikehold og forvaltning, Divisjon samferdsel Finnmark. Kontorsted er Lakselv.  Det kan også vurderes annen løsning etter avtale. 

Som byggeleder har du ansvar for å styre gjennomføringen av kontrakter for Troms og Finnmark fylkeskommune som tiltakshaver og byggherre. Du vil ha ansvar for flere prosjekter samtidig. Stillingen innebærer også samarbeid og oppfølging av entreprenører, deltakelse i ulike prosjekter og interne samarbeidsgrupper, samt kontakt med andre myndigheter og interessegrupper. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

- Styring, oppfølging og evaluering av driftskontraktene
- Ansvar for fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi, samt rapportering på områdene
- Følge opp og rapportere på HMS-plan
- Oppfølging av kontrollingeniører
- Bidra i anskaffelsesprosessen
- Være SHA-koordinator og YM-koordinator med mindre annet er besluttet av prosjektleder

Stillingen inngår i en vaktordning (hjemmevakt) som deles på byggeledelsen med en uke ca. hver 5. uke i perioden september-mai.

Reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen kan bli endret i takt med endringer av avdelingens behov.

Kvalifikasjonskrav

• Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Fagskoleingeniør og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 

• Gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy

• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

•  Erfaring fra anlegg/driftsrelaterte oppgaver

• Førerkort kl. B, eller tas innen et år fra tiltredelse                                                                                        

Personlige egenskaper 

• Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert

• Samarbeider konstruktivt og ha tverrfaglig forståelse                                                                                         

Vi tilbyr                                                                                                                                                       

• Godt arbeidsmiljø

• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter

• Gode pensjons- og forsikringsordninger

• Fleksitid og gode ordninger for avspasering

• Dekning av flytteutgifter og behjelpelig med å skaffe bolig                                                                                         

Det er flere fordeler ved å bo i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark. Du kan lese om fordelene på regjeringen.no.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 31.05.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2023

Arbeidssted:

Lakselv

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø

Kart: