Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon utbygging Tromsø

Gjør er forskjell som byggeleder i bypakke Tenk Tromsø!

Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for gang-, sykkel- og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransport.

Som byggeleder har du ansvar for å styre gjennomføringen av prosjekter for fylkeskommunen som tiltakshaver og byggherre. Stillingen innebærer også samarbeid og oppfølging av entreprenører, deltakelse i ulike prosjekter og interne samarbeidsgrupper og kontakt med andre myndigheter og interessegrupper.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge utbyggingsprosjekter og følge opp prosjekteringen
 • Styring, oppfølging og evaluering av kontrakter
 • Ansvar for fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi, samt rapportering
 • Utarbeide, koordinere, følge opp og rapportere på HMS-plan
 • Være SHA-koordinator og YM koordinator med mindre annet er besluttet av prosjektleder
 • Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etater
 • Arbeidsledelse av kontrollingeniører
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og bidra i anskaffelsesprosessen
 • Ansvar for innsamling av data og dataleveranse til NVDB i henhold til datakatalogen
 • Planlegge og gjennomføre møter

Det må også påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov.

Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant utdannelse fra universitet eller høgskole, minimum 3 år, gjerne som ingeniør eller lignende. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Videre vektlegges erfaring fra byggeledelse og kontraktsgjennomføring. Du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy innen økonomi og prosjektstyring.

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en fordel. Vi krever også førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

 • faglig ekspertise og tverrfaglig forståelse
 • konstruktivt samarbeid 
 • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter

Om du ønsker å vite mer om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Eirin Anne Blix på mobil 95083365. 

Del på:

Referansenummer:

02-23

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2023

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Erin Anne Blix

tlf: 95083365

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Mellomvegen 40 9007 Tromsø

Kart: