Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon strategi og forvaltning Finnmark

Vi er på jakt etter rådgiver innenfor veidata for samferdsel i Finnmark. Er du vår nye kollega?

Rådgiver veidata - fast stilling ved samferdselsavdelingen Finnmark

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Nasjonal vegdatabank - NVDB, er en database som inneholder informasjon om vegnettet som benyttes til blant annet planlegging, drift og vedlikehold av dette. Basen inneholder også informasjon som brukes utenfor fylkeskommunen. Eksempler på data i NVDB er trafikkmengder, vegutstyr som rekkverk, skilt, signalanlegg, kummer og sluk, samt konsekvenser av vegtrafikken som ulykker, støyforhold og forurensing. Data fra NVDB danner også grunnlag for analyser og transportplanlegging/bilnavigasjon.
NVDB skal ajourføres og oppdateres fortløpende ved endringer i vegnettet, eller ved administrative endringer.

Samferdsel i Troms og Finnmark er administrativt delt og underlagt felles politisk ledelse til 01.01.2024 før oppsplitting av fylket. Samferdsel har ansvaret for fylkesveger, kollektivtransport, samferdselsplanlegging, arbeid med miljø, klima og energispørsmål..
Samferdselsavdelinga i Finnmark har ledig stilling som rådgiver veidata (NVDB), Stillingen er plassert i seksjon strategi og forvaltning. Kontorsted er i Vadsø, men annet kontorsted kan vurderes, henholdsvis Alta, Kirkenes eller Lakselv.

For særdeles godt kvalifiserte søkere kan tittel som spesialrådgiver eller seniorrådgiver vurderes.

Arbeidsoppgaver
• Dataforvalter NVDB med ansvar for å opprette kontrakter i datafangst-løsningen.
• Bistå byggeledelse og entreprenør ved mottak og kontroll av ferdigvegsdata til NVDB og FKB. Dette innebærer også veiledning og opplæring.
• Følge opp lovpålagte oppgaver innen dataleveranse til NVDB.
• Superbruker/systemansvarlig for NVDB forvaltningsverktøy, fylkeskommunen benytter i dag Sinus Infra fra Triona AS.
• Superbruker/systemansvarlig for Gisline og ISY-Road
• Overføre NVDB og FKB data til forvaltningsbasene (NVDB basen og Norge digitalt) fra datafangst.
• Ajourføring og stikkprøvekontroll av data i NVDB basen.
• Innmålinger av NVDB objekter i felt med GNSS utstyr

Andre arbeidsoppgaver kan pålegges ved behov.

Videre vil du være faglig ressurs for andre i divisjonen, f.eks. håndtere spørsmål om NVDB datakatalog, objektregistrering i felt, systemer osv.
Delta i nasjonale forum for datainnsamlere og referansegrupper for NVDB-system og Geovekst vil også være en naturlig del av jobben.

Kvalifikasjonskrav

• Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år, fortrinnsvis innenfor fagkretsen IT og Geomatikk (GIS og landmåling). Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
• Førerkort kl. B. (for søkere uten førerkort må dette tas innen et år) 

Vi oppfordrer også nyutdannede å søke.

Ønskede kvalifikasjoner
• Erfaring med bruk og ajourhold av NVDB
• God kunnskap om dataflyt og databaser/API/GIS
• Interesse for vegbygging og drift av vegnettet
• Kan være en pådriver for et tett samarbeid mellom våre prosjekter og de som har ansvar for geodata i avdelingen

Personlige egenskaper

• Skaper gode samarbeidsrelasjoner, ansvarsbevisst og serviceinnstilt
• Evne til å jobbe både selvstendig og i team
• Jobbre strukturert og analytisk
• Initiativrik og løsningsorientert
• Tydelig kommunikasjon både muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr

• Et trivelig og sosialt miljø
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstid og gode avspaseringsordninger
• Dekning av flytteutgifter og behjelpelig med å skaffe bosted på kontorstedet. Les mer om livet i Vadsø på vds.no.
• Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, bl.a. nedskriving av studielån, lavere skatt og billigere strøm.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 31.05.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2023

Arbeidssted:

Vadsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://tffk.no

Adresse:

Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø

Kart: