Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon drift og eiendom Finnmark

Rådgiver ved seksjon drift og eiendom Finnmark

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Drift og eiendom Finnmark har pr. i dag 17 ansatte og har ansvar for fylkeskommunens bygg og investeringer, drift og vedlikehold, servicetjenester og eiendomsforvaltning. I tillegg har drift og eiendom et driftsansvar for fylkesadministrasjonsbygget, tannklinikken og fylkesbiblioteket i Vadsø.  Troms og Finnmark fylkeskommune deles opp fra 1. januar 2024 og blir da to selvstendige fylkeskommuner.

Drift og eiendom Finnmark har nå ledig en fast 100% stilling som rådgiver med kontorsted på fylkeshuset i Vadsø.  Rådgiver vi søker vil få ansvaret for rapportering av budsjett og regnskap på vegne av drift og eiendom og vil samarbeide både internt og med økonomi sentralt, samt med eiere av formålsbygg.  Ansvaret for salg av boliger og eiendommer i henhold til vedtatt plan for salg.  Rådgiver vil også bidra inn i arbeidet med internkontroll og rutiner og prosedyrer som både skal utvikles og etableres innenfor fagområdet.

For særlig godt kvalifiserte søkere kan tittel som spesialrådgiver eller seniorrådgiver vurderes etter våre kriterier.  Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. 

Arbeidsoppgaver
- Rapportering budsjett og regnskap, drift og investeringer for drift og eiendom
- Ansvar for budsjett på boligforvaltningen og vedlikeholdsansvar
- Gjennomføre mindre anskaffelser
- Følge opp leiekontrakter
- Salg av boliger og eiendommer
- Bistå til utarbeidelse og vedlikehold av interne rutiner
- Saksfremlegg politisk Forberede saker til politisk behandling

Må påregne endringer i oppgaver da vi er under omorganisering.  Det vil bli gitt nødvendig intern opplæring og eksterne kurs.   

Det kan være noe reisevirksomhet i stillingen. 

Kvalifikasjonskrav

- Høyere utdanning, minimum bachelor. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
- Erfaring fra budsjett og regnskap og kjennskap til ERP systemer. Fylkeskommunen bruker Visma Enterprise, og opplæring vil bli gitt
- Kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk
- Førerkort kl. B

Ønskede kvalifikasjoner

- Erfaring med arbeidsområdet
- Noe erfaring fra offentlig forvaltning
- Jobbet i prosjekt tidligere

Personlige egenskaper

- Du jobber selvstendig, strukturert og er fleksibel
- Du tar initiativ, ansvar og har gjennomføringsevne
- Du ser helheten
- Du samarbeider lett med andre
- Du ser løsninger og kommer med forslag til forbedringer 

Vi tilbyr

- Et trivelig og sosialt miljø
- Faglig utvikling
- Spennende og utfordrende oppgaver i et kompetent og godt arbeidsmiljø
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Fleksitid og gode ordninger for avspasering
- Dekning av flytteutgifter til Vadsø og behjelpelig med å skaffe bolig
- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
- Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet
  nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no
- Les mer om livet i Vadsø på www.vds.no

Søknaden skal inneholde

- Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 

- Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og  godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

- 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)   

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 07.06.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.06.2023

Arbeidssted:

Vadsø

Hjemmeside:

http://tffk.no

Adresse:

Henry Karlsen plass 1 9801 Vadsø

Kart: