Troms og Finnmark fylkeskommune Nord-Troms videregående skole

Rådgiver 50 % vikariat over 4 år

Nord-Troms videregående skole ønsker ansatte med engasjement og kompetanse, og som setter elevenes læring i sentrum. Nå søker vi deg som vil være med å videreutvikle en god skole til å bli enda bedre - i nært samarbeid med ungdommene, foresatte og lokalsamfunn. Skolen har to skolesteder, Skjervøy og Storslett, til sammen ca 340 elever.

Vil du vite mer om skolen? Besøk vår hjemmeside på www.nordtroms.vgs.no 

Om stillingen:   

 • Yrkes- og utdanningsrådgivning og sosialpedagogisk rådgivning
 • 50 % vikariat med forventet varighet til 31.07.27.
 • Vi vil eventuelt prøve å tilrettelegge for at stillingen kan kombineres med undervisning eller annen deltidsstilling
 • Rådgiverne ved skolen arbeider som et team der tett samarbeid er nødvendig
 • Stillingen har noe reisevirksomhet og kveldsarbeid

 Kvalifikasjonskrav:   

 • Høyere utdanning, gjerne med minst 60 studiepoeng som er relevant for rådgivere
 • Bred yrkeserfaring, og god kjennskap til utdanningssystem og arbeidsliv er ønskelig
 • Jobben krever at du balanserer omsorg- og pådriverrolle, og har stor evne til nøyaktighet og struktur i arbeidet

 Personlige egenskaper:   

 • Du liker å arbeide med ungdommer
 • Du arbeider målrettet og strukturert
 • Du er god til å samarbeide, både internt på skolen og med eksterne aktører som næringsliv, kommuner og opplæringskontor
 • Du er fleksibel og har evne til omstilling
 • Vi vektlegger personlig egnethet  

Vi tilbyr:   

 • En utfordrende stilling med varierte og spennende oppgaver
 • Et godt sosialt miljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Å være en del av et utviklingsorientert kollegium
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no  

Søknaden skal inneholde

 • Søknad og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Søknadsfrist og andre opplysninger: 

Søknadsfrist: 05.06.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit  

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.    

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.  En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.06.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Nord-Troms videregående skole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervøy: Industriveien 2, Skjervøy Nordreisa: Hovedvegen 18 Storslett 9151 Storslett

Kart: