Troms og Finnmark fylkeskommune Nord-Troms videregående skole

Lærer i helse- og oppvekstfag, inntil 100 % fast stilling

Nord-Troms videregående skole ønsker ansatte med engasjement og kompetanse, og som setter elevenes læring i sentrum. Nå søker vi deg som vil være med å videreutvikle en god skole til å bli enda bedre - i nært samarbeid med ungdommene, foresatte og lokalsamfunn. Skolen har to skolesteder, Skjervøy og Storslett, til sammen ca. 340 elever.

Vil du vite mer om skolen? Besøk vår hjemmeside på www.nordtroms.vgs.no 

Om stillingen:   

 • Inntil 100 % fast stilling
 • Undervisning på helse- og oppvekstfag på begge skolesteder

 Kvalifikasjonskrav:   

 • Undervisningskompetanse i programfag på helse- og oppvekstfag 
 • Dersom vi ikke får formelt kvalifiserte søkere, vil vi vurdere andre kandidater ut i fra realkompetanse

 Personlige egenskaper:   

 • Du er god på klasseledelse, og evner å skape gode relasjoner med alle typer ungdommer
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er opptatt av elevenes dybdelæring, og av at elevene skal oppleve opplæringen som relevant
 • Du arbeider målrettet og strukturert
 • Du er god til å samarbeide med elever, kollegaer og ledelse
 • Du er fleksibel og har evne til omstilling
 • Vi vektlegger personlig egnethet  

Vi tilbyr:   

 • En utfordrende stilling med varierte og spennende oppgaver
 • Et godt sosialt miljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Å være en del av et utviklingsorientert kollegium
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån og ekstra skattefradrag. Les mer på https://www.tffk.no/om-oss/tiltakssonen/ 

Søknaden skal inneholde

 • Søknad og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Søknadsfrist og andre opplysninger: 

Søknadsfrist: 08.06.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit  

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.    

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.  En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.06.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Nord-Troms videregående skole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervøy: Industriveien 2, Skjervøy Nordreisa: Hovedvegen 18 Storslett 9151 Storslett

Kart: