Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon utbygging Vadsø

Vil du bidra til en bedre fremkommelighet på fylkesvegnettet?

Ingeniørgeolog/skredsakskyndig ved seksjon utbygging - avdeling samferdsel Finnmark

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Samferdsel i Troms og Finnmark er administrativt delt og underlagt felles politisk ledelse til 01.01.2024 før oppsplitting av fylket. Samferdsel har ansvaret for fylkesveger, kollektivtransport, samferdselsplanlegging, arbeid med miljø, klima og energispørsmål.

Fylkeskommunen skal være en tydelig samfunnsutvikler som binder folk sammen med et bærekraftig og innovativt transportsystem. Vi ønsker å bygge opp og styrke vår faggruppe, som i dag består av en ingeniørgeolog og en geoteknikker, og søker derfor en ny kollega i 100% fast stilling som ingeniørgeolog. Stillingen er plassert i seksjon utbygging med kontorsted Alta. Som ingeniørgeolog i fylkeskommunen er du med på å bedre sikkerhet og framkommeligheten for alle trafikanter.

Arbeidsoppgaver
• Befare, planlegge og følge opp skredsikring- og veiutbedringsprosjekter, utarbeide fag- og prosjekteringsrapporter.
• Bistå veiavdelingen ved akutte skredhendelser og andre ingeniørgeologiske oppgaver
• Utføre aktiv skredkontroll ved hjelp av Daisybell og bistå bruk av skredkontrollanlegg i Skillefjord vinterstid
• Bistå inn mot kvalitetssystem, skredsikringsplaner, RTP, HMS og SHA plan m.m

Andre arbeidsoppgaver må påregnes ved behov                                                                                                                                                                                                                                                 
Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjonskrav
• Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 5 år), fortrinnsvis innen relevante ingeniørgeologiske fag

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne                                                                                                                                   

• Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner
• Erfaring innen snøskredfaget med vurdering av snøskredfare og generell vinterdrift av vei

• Erfaring i bruk av digitale verktøy som RAMMS, GIS/ QGIS m.m

• Erfaring innenfor geotekniske vurderinger                                                                                                                                                                                                                                                          

Personlige egenskaper
• Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
• Evne til å finne løsninger
• Praktiske og teoretiske ferdigheter
• Konstruktivt samarbeid og gjennomføringsevne

Vi tilbyr
• Et trivelig og sosialt miljø
• Et fagmiljø i utvikling
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
• Deltakelse på kurs og konferanser i Norge og i utlandet
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstid og gode avspaseringsordninger
• Dekning av flytteutgifter og behjelpelig med å skaffe bosted i Alta.
• Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, bl.a. nedskriving av studielån, lavere skatt og billigere strøm.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 1. juni 2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.06.2023

Arbeidssted:

Alta

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Rurveien 5 9515 Alta

Kart: