Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkesrådsleders kontor Troms

Internasjonal rådgiver/spesialrådgiver vikariat

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Troms og Finnmark fylkeskommune søker internasjonal rådgiver/spesialrådgiver i 100% vikarstilling for to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Stillingen er lagt til internasjonal seksjon Troms/Fylkesrådsleders kontor. Seksjonen er en av fire seksjoner ved Fylkesrådsleders kontor, som har strategiske oppgaver for politisk ledelse og en viktig samordningsfunksjon. Fra 1.1.2024 overføres de fylkeskommunalt ansatte i Troms til Troms fylkeskommune.

 Internasjonal seksjon arbeider blant annet med strategi og analyse, oppfølging av politiske vedtak og har et utstrakt samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet omfatter saksfelt knyttet til internasjonale aktiviteter innenfor Norden, med et hovedfokus på Nordkalotten, samt Arktis og EU/EØS. Seksjonen har det nasjonale sekretariatet for EU-programmet Interreg Aurora og har fokus på mobilisering til internasjonale finansieringsprogrammer generelt.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og følge opp europarelatert samarbeid internt og eksternt, herunder tett samarbeid med Nord-Norges Europakontor i Brussel, som fylkeskommunen er medeier av.
 • Utarbeide analyser, utredninger og høringsuttalelser knyttet til regionalpolitikk/europapolitikk, først og fremst innenfor saksfelt med betydning for nordområdene/Nord-Norge.
 • Delta på relevante samarbeidsarenaer og i relevante nettverk, knyttet til EU/EØS og Arktis-relaterte spørsmål.
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer som workshops, seminarer og konferanser.
 • Bidra til tverrfaglig samordning av fylkeskommunens internasjonale aktiviteter.
 • Saksbehandling

Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Kunnskap om og interesse for internasjonal politikk og internasjonale relasjoner, fortrinnsvis nordområdene/Arktis og EU-spørsmål
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid, gjerne inkludert prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig. Franskkunnskaper er et pluss.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring fra å jobbe i et politisk beslutningssystem

Personlige egenskaper:

 • Du har en strukturert arbeidsform, er engasjert og analytisk.
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å dele kunnskap.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du liker å arbeide både selvstendig og i team.
 • Du har en positiv holdning til nye oppgaver og til andre mennesker, er initiativrik og utadvendt.
 • Du har integritet og rolleforståelse.

 Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Muligheter for å utvikle eget arbeidsfelt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldene lov-og avtaleverk

 Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 06.06.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.06.2022

Arbeidssted:

Tromsø

Hjemmeside:

https://www.tffk.no

Adresse:

Strandveien 13 9007 Tromsø

Kart: