Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon Opplæring i bedrift

Med hjerte rund eleven og lærlingen – bærekraftig opplæring i Finnmark

Rådgiver ved seksjon for fag- og yrkesopplæring

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Opplæringsavdelingen i Finnmark har ansvar for åtte videregående skoler og Pasvik folkehøgskole, med 2500 elever og 1000 lærlinger.
Videregående opplæring i Finnmark skal være en aktiv og nyskapende samfunnsaktør som bidrar til å skape nye arbeidsplasser, dette gjøres ved å fokusere på fremtidige kompetansebehov og ved å utdanne kompetanse arbeidslivet etterspør. I tillegg til pedagogisk fokus på læringsmiljø, tilpasset opplæring og vurdering, er det en satsing på at opplæring i Finnmark skal jobbe aktivt for å hindre utenforskap.

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver:
Opplæringsavdelinga har ledig stilling som rådgiver ved seksjon for fag- og yrkesopplæring. Seksjonen har ansvaret for fagopplæring.
Stillingen har kontorsted Vadsø i sentraladministrasjonen.

• Ansvar for utviklingsarbeid i fylkets prøvenemnder, herunder læreplanforståelse og vurderingsarbeid
• Bidra i arbeidet med å skape bedre sammenheng mellom opplæringen i skole, opplæringen i lærebedriftene og sluttvurderingen til prøvenemnd
• Kursing og oppfølging av prøvenemnder
• Koordinering av fag, svenne- og kompetanseprøver
• Utvikle og følge opp rutiner knyttet til ansvarsområdet
• Flere oppgaver må påregnes

 

Kvalifikasjonskrav:

• Relevant høyere utdanning, fagbrev er ønskelig
• Arbeidserfaring fra lærebedrift
• Erfaring fra læreplanarbeid og vurderingsarbeid
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

• Det er ønskelig med kjennskap til videregående opplæring
• Det er ønskelig med veilednings- og formidlingskompetanse
• Personlig egnethet vektlegges

 

 Personlige egenskaper:

• Evne til å jobbe selvstendig og strukturert, og til å ta initiativ
• God gjennomføringsevne
• Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner

 

Vi tilbyr:

 

• Et viktig arbeidsfelt med krevende oppgaver og faglige utfordringer
• En ambisiøs organisasjon i stadig utvikling, på jakt etter de gode løsningene
• En veldrevet seksjon med kvalifiserte medarbeidere
• Trivelige arbeidslokaler med fasiliteter som trimrom og kantine
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

 

 

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 12.06.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 24

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.06.2023

Arbeidssted:

Vadsø

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Henry Karlsen Plass 1 9801 Vadsø

Kart: