Troms og Finnmark fylkeskommune SMI-skolen

Utfordrende og spennende undervisningsstilling

Lærer i matematikk og naturfag

Stilling:

Én fast 100 % stilling som matematikk- og naturfaglærer. 

 Om stillingene og arbeidsoppgaver

Som lærer ved SMI-skolen (sosialmedisinsk institusjonsskole) sine avdelinger i Tromsø gir du opplæring til de elever som til enhver tid er innlagt, eller som får poliklinisk behandling, ved UNN (somatikk, barneavd.), BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) eller Åsgård (voksenpsykiatrisk avdeling og rusbehandling ung). Vi har elever fra 1. til 13. trinn, samt voksenopplæring. Derfor vil du bli satt til å undervise og gi tilpasset opplæring på ulike trinn, organisert som gruppeundervisning eller eneundervisning. Du vil undervise i fagene som du har undervisningskompetanse i, men du må også påregne å veilede i andre fag. Ettersom vi fortløpende får nye elever, må du raskt bygge relasjon til elevene, du må samarbeide tett med dine kollegaer, med avdelingspersonalet i helseforetaket der eleven er pasient, med elevens nærskole, lokal PPT og andre aktuelle instanser. Videre har du som lærer en viktig rolle i skolens utviklingsarbeid. Ved behov må andre oppgaver påberegnes.

Lærere ved SMI-skolen jobber med en særlig sårbar elevgruppe. For å skape gode rammer for våre elever trenger vi stabile arbeidstakere.

Tjenestested: Du vil etter nærmere avtale primært tilsettes ved én av våre Tromsø-avdelinger Åsgård eller BUPA, men ansatte må påregne å bytte arbeidssted ved behov.

 Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha formell undervisningskompetanse, minimum 60 stp. i matematikk og minimum 60 stp i naturfag.
 • I både matematikk og naturfag må du kunne undervise på alle trinn på videregående nivå.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Undervisningskompetanse i flere relevante fag
 • Sosial- eller spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring
 • Erfaring fra arbeid med elever med særskilte behov
 • Erfaring fra arbeid i institusjonsskole
 • Erfaring fra undervisning på videregående skole nivå
 • God digital kompetanse

 Personlige egenskaper

 • Du har godt humør og samarbeider lett med andre
 • Du er god til å bygge relasjoner til elever
 • Du er strukturert og målbevisst
 • Du er kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har stabilt oppmøte
 • Du engasjerer deg og bidrar aktivt i skolens utviklingsarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende utfordringer. Personlig og faglig utvikling. Lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtale. For mer info, se skolens hjemmeside: https://smi.tffk.no/

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

 Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist 31. mai 2023. Intervjuer er tenkt i uke 22 og 23. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Frode Hjort-Larsen

tlf: +47 77754420

mob: +47 41250716

Synne Wold

tlf: +47 77754420

mob: +47 99040326

Turid Krudtå

mob: +47 41107703

Hjemmeside:

https://smi.tffk.no/

Adresse:

Hansine Hansensv. 92 9019 Tromsø

Kart: