Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon strategi og forvaltning Finnmark

Fagleder økonomi ved Samferdselsavdelingen i Finnmark

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Samferdsel i Troms og Finnmark er administrativt delt og underlagt felles politisk ledelse til 01.01.2024 før oppsplitting av fylket. Samferdsel har ansvaret for fylkesveger, kollektivtransport, samferdselsplanlegging, arbeid med miljø, klima og energispørsmål.

Samferdselsavdelingen i Finnmark har ledig stilling som fagleder økonomi for en faglig sterk, engasjert og omgjengelig medarbeider. Stillingen er plassert i seksjon strategi og forvaltning og har en sentral rolle i budsjett- og økonomiplanarbeidet, budsjettoppfølging, rapportering og internkontroll for avdelingen. Stillingen inngår i et team med 4 andre økonomer og har en koordinerende rolle ovenfor de andre økonomene på samferdselsavdelinga. Kontorsted er Vadsø.

Arbeidsoppgaver
• særskilt oppfølgingsansvar for budsjett- og økonomiplan arbeidet på samferdsel
• rådgivning innen strategiarbeid, budsjettprosesser og økonomistyring
• lede fagmøter, koordinerende rolle ovenfor økonomer i seksjonene på samferdsel
• kommunikasjon, veiledning og utvikling av avdelingens økonomimedarbeidere
• regnskapsoppgaver som kvalitetssikring, internkontroll m.m
• bidra aktivt i årsavslutning av regnskap på samferdsel
• rapportering til ledergruppa ift. budsjett, budsjettoppfølging og regnskap
• utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for økonomistyring
• utrednings- analyse og utviklingsoppgaver
• utvikling og oppfølging av rutiner knyttet til budsjettarbeidet
Andre arbeidsoppgaver kan pålegges ved behov

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav
• Master innen økonomi. Bachelor med lang relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver kan kompensere for utdanningskravet
• Gode excel-ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner
• Relevant erfaring fra kommunal økonomi
• Kjennskap til Visma Enterprise som ERP-system
• Ledererfaring
• Økonomistyring og budsjettarbeid
• Kjennskap til offentlig forvaltning og politisk styrte organisasjoner

Personlige egenskaper
• Gode samarbeidsrelasjoner, ansvarsbevisst og serviceinnstilt
• Jobber både selvstendig og i team
• Strukturert og analytisk
• Tydelig kommunikasjon både muntlig og skriftlig
• Initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr
• Et trivelig og sosialt miljø
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstid og gode avspaseringsordninger
• Dekning av flytteutgifter og behjelpelig med å skaffe bosted i Vadsø. Les mer om livet i Vadsø på vds.no.
• Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, bl.a. nedskriving av studielån, lavere skatt og billigere strøm.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)   

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 12.06.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.06.2023

Arbeidssted:

Vadsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://tffk.no

Adresse:

Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø

Kart: