Troms og Finnmark fylkeskommune Avdeling karriereveiledning, integrering og kvalifisering

Vi søker etter en engasjert , strukturert og faglig sterk karriereveileder med god relasjonskompetansen til vårt karriersenter i Tromsø.

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Karriere Troms består av to senter; Karrieresenter Tromsø og Nord-Troms, og Karrieresenter Midt- og Sør-Troms.

 Våre karriereveiledere gir karriereveiledning til alle over 19 år, til militært personell i de 10 forsvarsleirene i Nord-Norge, og til alle nyankomne flyktninger og familiegjenforente i introduksjonsprogram. 

I en tid hvor endringer i arbeidsmarkedet skjer raskere og kravet til formell kompetanse er økende, vil de fleste måtte regne med at utdannings- og karrierevalg må tas flere ganger. Da kan det være avgjørende å få veiledning for i større grad å ta gode og informerte valg.

 Hovedarbeidsoppgaver

 • Individuell karriereveiledning og gruppeveiledning for voksne over 19 år inklusiv deltakere i kommunenes introduksjonsprogram
 • Tverrfaglig samarbeid i avdelingen (KIK) og kompetanseetaten
 • Utviklingsoppgaver og daglige driftsoppgaver
 • Nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere som NAV, kommuner, skoler, næringsliv
 • Faglig oppdatering innenfor fagfeltet nasjonalt, regionalt og lokalt
 • Ulike formidlingsoppgaver i form av gruppeprosesser, kurs, foredrag og andre innlegg

Kvalifikasjonskrav: 

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå som sosionom, veileder, spesialpedagog o.l.
 • Lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet 
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og formidlingsevne
 • God digital kompetanse, samt ønskelig med god forståelse for bruk av sosiale medier for markedsføring
 • Veiledningskompetanse en til en

Ønskede kvalifkasjoner:

 • Utdanning, sertifisering eller relevant erfaring innen karriereveiledning, yrkes- og utdanningsveiledning eller coaching
 • Kunnskap om utdanningsveier og arbeidsliv/næringsliv
 • Erfaring med veiledning av minoriteter individuelt
 • Holde foredrag og gjennomføre gruppeveiledninger
 • Kunnskaper om samisk språk, kultur og samfunnsliv 

 Personlige egenskaper:

 Du har :

 • Gode samarbeidsevner og evnen til å bygge nettverk
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og relasjonskompetanse 
 • Evne til å sette deg inn i tverrfaglige områder
 • Fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Initiativtaker og gjennomfører

 

Vi tilbyr:

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Varierte oppgaver og faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende lov og avtaleverk 

 

Det må påregnes en del reisevirksomhet i stillingene da karrieresenteret har veisøkere fra et stort geografisk område som også betjenes fra lokale utekontorer. For vårt senter vil dette gjelde kommunene i Nord-Troms.

 

Menn oppfordres til å søke stillingen.

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 07.06.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.06.2023

Arbeidssted:

Tromsø

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Strandveien 13 9007 Tromsø

Kart: