Troms og Finnmark fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole

Er du vår nye programfaglærer?

Undervisningsstillinger i programfag Helse- og oppvekstfag

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

 

Ishavsbyen videregående skole har ledige lærerstillinger innenfor utdanningsprogrammet Helse- og Oppvekstfag:

 • 1 fast 100% stilling med tiltredelse 1.8.23, innenfor programområdet vg3 Apotekteknikk
 • 1 fast 100% stilling med tiltredelse 1.8.23, innenfor programområdet vg3 Tannhelsesekretær
 • 1 vikariat 100% stilling i perioden 1.8.23 - 31.7.24 innenfor programområdet vg2 helseservice

Ulike funksjoner kan bli tillagt stillingen etter dialog, eksempelvis som kontaktlærer. 

 

Kvalifikasjonskrav

 • Kompetansekrav i henhold til forskrift til Opplæringsloven §14-4
 • For de faste stillingene kreves undervisningskompetanse i programområdene Apotekteknikk eller Tannhelsesekretær
 • For vikariatet kreves undervisningskompetanse innen Helsefag
 • Vi åpner for at pedagogisk utdanning kan tas innen 3 år etter tilsetting
 • Undervisningserfaring fra videregående skole vil bli vektlagt
 • Erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige elever vil bli vektlagt

 

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å skape gode relasjoner med elever og kollegaer
 • Du er en tydelig klasseleder og en trygg voksenperson
 • Du har evne til å gjennomføre god opplæring med elevene og samarbeide med de andre lærene for å lage et godt læringsmiljø
 • Du er positiv og framsnakker elever, foresatte og ansatte
 • Du har et positivt elevsyn som er i tråd med skolens verdigrunnlag 

 

Vi tilbyr: 

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • Et arbeidsmiljø med høy og allsidig kompetanse samt et sterkt fokus på læring

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 12. juni 2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 24-25

 

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.06.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Breivika

Kontaktpersoner:

Maria Hoel Berntsen

mob: +47 95779759

Una Thijssen Amundsen

mob: +47 97753368

Adresse:

Skolested Breivika: Breiviklia 1 Skolested Rambergan: Sommerfeldtsgate 74/76 9009 Tromsø

Kart: