Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsdalen videregående skole

Tilsetting i undervisningsstilling i idrettsfag (sal og styrke) - inntil 42% fast

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Stillingen ligger under idrettsfag, med undervisning i programfagene breddeidrett og aktivitetslære for elever fra vg1, vg2 og vg3. I disse programfagene legger vi vekt på ulike aktiviteter som skal fremme fysisk aktivitet og helse. Vi leier moderne lokaler på nye Kraft, med tilgang på styrkerom, yoga-, slynge, spinning- og speilsal. Der har vi også tilgang på flotte uteområder, for generell basistrening ute i naturen. Stillingen kan ved behov deles opp.

Vi søker en tydelig klasseleder som må jobbe etter prinsippene for vurdering for læring og læreplanens overordnede del. Vi ønsker en sterk fagperson som er opptatt av å gi elevene trygghet, mestringsfølelse og utfordringer. Alle som tilsettes ved skolen, må forplikte seg til skolens pedagogiske plattform og aktivt bidra til å videreutvikle skolens fokusområder.
For skoleåret 2023/2024 er fagfornyelsen og god vurderingspraksis viktige satsningsområder.

Kvalifikasjonskrav:
Søker må ha kompetanse innenfor styrketrening, gruppetrening og treningsveiledning og bør kun-ne undervise innenfor ulike disipliner på sal & styrke; dans, rytmiske aktiviteter, yoga, slynge, spin-ning, styrke, tabata mm.

Søkere må oppfylle kravene for tilsetting og undervisning i videregående skole, jfr. § 14-4 og § 14-1 i forskrift til Opplæringsloven. Søkere bør ha undervisningskompetanse (minimum 60 studiepoeng) innenfor idrett og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning
Personlige egenskaper og erfaring fra undervisning i videregående skole vil bli vektlagt.


Personlige egenskaper:

• Søker må ha gode relasjonelle ferdigheter
• Søker må ha god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig
• Søker må ha gode evner og vilje til profesjonsfaglig samarbeid
• Gode kommunikasjonsevner og en tydelig klasseleder
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Digital kompetanse

Vi tilbyr:

• En variert og spennende arbeidshverdag
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Godt og inkluderende arbeidsmiljø
• God oppfølging og veiledning

Søknaden skal inneholde:


• Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
• Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Utenlandsk lærerutdanning skal godkjennes av udir.
• 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit. 

Søknadsfrist og andre opplysninger:
Søknadsfrist: 07,06,23
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringsloven sine regler. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.06.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Tromsdalen videregående skole

Kontaktpersoner:

Rune Jacobsen

tlf: +47 77752513

mob: 91589804

Toril Hvalryg

tlf: +47 77752512

mob: +47 91691093

Adresse:

Marsveien 13 9024 Tomasjord

Kart: