Troms og Finnmark fylkeskommune Tromsdalen videregående skole

Tilsetting i undervisningsstilling i idrettsfag (fotball) - 2 faste stillinger i 42 % og ett vikariat i 42%

2 faste stillinger i inntil 42% fra 1.8.23  og ett vikariat i inntil 42% fra 1.8.23 - 30.11.23 med mulighet for forlengelse. Stillingene ligger under avdeling for idrettsfag (fotball)

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Stillingen ligger under idrettsfag, med undervisning i programfagene toppidrett og aktivitetslære for elever fra vg1, vg2 og vg3. I disse programfagene legger vi vekt på aktiviteter som skal fremme ferdighetsutvikling i fotball.
Vi søker en tydelig klasseleder som må jobbe etter prinsippene for vurdering for læring og læreplanens overordnede del. Vi ønsker en sterk fagperson som er opptatt av å gi elevene trygghet, mestringsfølelse og utfordringer. Alle som tilsettes ved skolen, må forplikte seg til skolens pedagogiske plattform og aktivt bidra til å videreutvikle skolens fokusområder.
For skoleåret 2023/2024 er elevoppfølging, elevmedvirkning, tilpasset opplæring og vurdering for læring viktige satsningsområder.
Kvalifikasjonskrav:
Søker bør minimum ha fotballtrener UEFA B-lisens. Det er også ønskelig med trener- og spillererfaring fra høyere nivå. Realkompetanse kan og vurderes.
Søkere må oppfylle kravene for tilsetting og undervisning i videregående skole, jfr. § 14-4 og § 14-1 i forskrift til Opplæringsloven. Søkere må ha undervisningskompetanse (minimum 60 studiepoeng) innenfor idrett og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning
Personlige egenskaper og erfaring fra undervisning i toppfotball i videregående skole vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

• Søker må ha gode relasjonelle ferdigheter
• Søker må ha god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig
• Søker må ha gode evner og vilje til profesjonsfaglig samarbeid
• Gode kommunikasjonsevner og en tydelig klasseleder
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Digital kompetanse

Vi tilbyr:

• En variert og spennende arbeidshverdag
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Godt og inkluderende arbeidsmiljø
• God oppfølging og veiledning

Søknaden skal inneholde:

• Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
• Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Utenlandsk lærerutdanning skal godkjennes av udir.
• 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

Søknadsfrist og andre opplysninger:
Søknadsfrist: 07.06.23
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringsloven sine regler. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

 

Del på:

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.06.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Tromsdalen videregående skole

Kontaktpersoner:

Rune Jacobsen

tlf: +47 77752513

mob: 91589804

Toril Hvalryg

tlf: +47 77752512

mob: +47 91691093

Adresse:

Marsveien 13 9024 Tomasjord

Kart: