Troms og Finnmark fylkeskommune Næringsetaten Troms

Har du lyst til å bli vår nye kollega og jobbe med regional nærings- og samfunnsutvikling?

Rådgiver

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Næringsetaten har ledig en 100 % fast stilling som rådgiver med arbeidssted Tromsø, avdeling for innovasjon.

Næringsetaten i Tromsø har til sammen 25 kunnskapsrike medarbeidere med et bredt arbeidsfelt innen samfunns- og næringsutvikling. Etaten håndterer forvaltningsoppgaver og utviklingsprosesser, og bistår fylkesråd for næring med blant annet saksutredninger, presentasjoner og møteforberedelser.

Her kan du lese strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028, som ble vedtatt av fylkestinget i Troms og Finnmark i mars 2023.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå av å mobilisere og veilede søkere, behandle prosjektsøknader, legge fram saker til politisk nivå og følge opp innvilgede prosjekter. Andre oppgaver vil være politikkforberedende arbeid tilknyttet ulike støtteordninger og aktuelle satsinger. Primært vil du jobbe med innovasjon, FoU og tilhørende ordninger, som FORREGION og RFF Arktis. Det er krav om gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk. Arbeid med prosjektregnskap og enkel økonomi vil være en del av jobben.

Arbeidsområdene vil variere over tid og andre oppgaver innenfor næringsetatens portefølje må regnes med, avhengig av politiske prioriteringer og organisering av Troms fylkeskommune etter 2024.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Stillingen har kontorsted Tromsø. Det må regnes med en del reisevirksomhet.

 Kvalifikasjonskrav: 

 • Relevant fullført master 
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, muntlig og skriftlig

 Personlige egenskaper: 

Vi vil legge særlig vekt på:

 • At du har gode analytiske evner
 • At du er samfunnsengasjert
 • At du skriver godt på norsk og liker å formulere deg skriftlig
 • At du er systematisk og kan jobbe med prosjektregnskap og tall

Vi ønsker en person som:

 • Har erfaring med å jobbe i grupper og kan vise til gode evner til relasjonsbygging
 • Kan jobbe strukturert og selvstendig
 • Selv tar initiativ og har god gjennomføringsevne
 • Kan tilpasse deg varierende arbeidsoppgaver og arbeidsmengde

 Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer iet hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksitid og trening i arbeidstida etter avtale.
 • Lønn etter  gjelden lov-og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (www.hkdir.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Fra 01.01.2024 deles fylkeskommunen opp i Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune

 

Søknadsfrist: 10.10.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: avklares senere

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.10.2023

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

https://www.tffk.no/

Adresse:

Strandveien 13 9007 Tromsø

Kart: