Troms og Finnmark fylkeskommune Økonomi Finnmark

Vil du bli vår nye nøkkelperson innen økonomi og digitalisering?

Økonomirådgiver

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Seksjon for økonomi og anskaffelser har en ledig stilling som rådgiver i Vadsø til en faglig sterk, engasjert og omgjengelig medarbeider som har relevant erfaring fra systemdrift og regnskapsarbeid.

Du vil være et koblingspunkt mellom daglig vedlikehold av vårt ERP-system og det økonomifaglige. Når Finnmark fylkeskommune opprettes 1.1.2024 vil vi ha et skybasert ERP-system hvor vi har et eget ansvar for å sikre at driftsløsninger i systemet fungerer tilfredsstillende. Vi søker en person som har erfaring med samspillet mellom økonomi og system. Etter oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune vil stillingen bli en del av regnskapsmiljøet til Finnmark fylkeskommune.

 Stillingens oppgaver innebærer;

 • Daglig oppfølging av ERP-løsningen og supportbehov for ERP-løsningen.
 • Aktivt bidra i implementeringen av den nye ERP-løsningen for Finnmark fylkeskommune
 • Bidra til kontinuerlig utvikling på fagfeltet, og best mulig utnyttelse av helheten i ERP-løsningen.
 • Stillingen har særlig ansvar for å drive digitalisering av økonomioppgaver.
 • Utvikling, oppfølging og veiledning innen gode regnskapsmessige løsninger i ERP-systemet.
 • Koordinere opplæring og brukerstøtte for ERP-systemet internt og mot leverandør.
 • Samhandle med superbrukere, leverandør, systemeier, IT-drift med flere for å sikre at ERP-systemet fungerer best mulig.
 • Ivareta grensesnitt mellom ERP-løsningen og andre fagsystemer.
 • Rådgivning til hele organisasjonen på bruk av ERP-løsningen og digitalisering av oppgaver knyttet til løsningen.

Regnskapsfaglige oppgaver som

 • Behandling av inngående og utgående faktura
 • Utarbeidelse og bokføring av bilag
 • Avstemminger og dokumentasjon i regnskapet
 • Planlegge, utføre og dokumentere internkontrolloppgaver
 • Kommunikasjon og veiledning opp mot andre enheter i fylkeskommunen
 • Løpende oppgaver innen økonomiforvaltningen ved behov
 • Bidra til at seksjonen leverer forutsigbare tjenester av høy kvalitet.

 Stillingens innhold kan bli endret ved behov

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må ha minimum bachelor innen økonomi med god kompetanse/forståelse for IT eller bachelor innen IT med god kompetanse/forståelse for regnskap.
 • Kompetanse innen ERP-løsninger, fortrinnsvis Visma Enterprise.
 • Andre relevante utdanninger på bachelornivå kan bli vurdert.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har relevant erfaring fra regnskapsarbeid
 • Har god kompetanse innen bokføring
 • Har gode excel-ferdigheter
 • Har erfaring fra digitaliseringsarbeid

 Personlige egenskaper:

 Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • Har stort fokus på service
 • Har fokus på å finne riktige løsninger
 • Har god evne til å kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig
 • Kan jobbe godt både selvstendig og sammen med andre
 • Er ryddig og systematisk
 • Deltar aktivt i seksjonen både faglig og sosialt

 Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Å bo og jobbe i tiltakssonen gir mange økonomiske fordeler. Les mer om fordelene på våre nettsider 
 • Et godt fagmiljø

 • Konkurransedyktig lønn

 • Trening i arbeidstiden med tilgang til godt utstyrt treningsrom

 Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (www.hkdir.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Fra 01.01.2024 deles fylkeskommunen opp i Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune

Søknadsfrist: 16.10.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

16.10.2023

Arbeidssted:

Vadsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Henry Karlsen plass 1 9800 Vadsø

Kart: