Troms og Finnmark fylkeskommune Fagskolen i Nord studiested Harstad

Troms og Finnmark fylkeskommune Fagskolen i Nord studiested Harstad

Ingeniør/sivilingeniør

Om stillingen og arbeidsgiver

Fagskolen i Nord har ledig 2 faste 100% stillinger som ingeniør/sivilingeniør innen verktstedtekniske fag, med arbeidssted Harstad. Fagskolen forestår høyere yrkesfaglig utdanninger, og tilbyr samlingsbaserte utdanninger innen Sveiseteknikk og «Konstruksjon, Design og produksjon». Ansatte ingeniører/sivilingeniører tilrettelegger for utdanning med nettstøtte, og for jevnlige samlinger for studentene på lokasjon.

 

 

  Ansvars- / arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for størst mulig læringsutbytte for studenter.
 • Bidra i utviklingsoppgaver og prosjekter. Både internt og sammen med industrien i hele Norge, for styrking av fagskolens tilbud innen verkstedtekniske fag.
 • Delta i prosjektrelaterte oppgaver knyttet til utvikling av fagskolens læremateriell
 • Bidra til kompetanseutvikling innen verkstedtekniske fag.
 • Sammen med kolleger og fagskolens ledelse, tilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø for våre studenter

 

  Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning med minimum av 180 studiepoeng  (BSc / MSc), med bakgrunn innen fagområder som sveiseteknologi, materialteknologi, produksjonstekonologi, konstruksjon m.m.
 • For en av stillingene er det ønskelig med IWE utdannelse
 • Relevant erfaring innen ett eller flere verkstedteknologiske fagområder som materialteknologi , produksjonsteknologi, konstruksjon mm. er ønskelig
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.

 

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer
 • Kunne utvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium

  

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i en fagskole som forestår høyere yrkesfaglig utdanning og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Innovativt miljø med moderne teknologi og utstyr
 • Moderne kontorer, undervisningsrom og laboratorier
 • Kantine for studenter og ansatte
 • Mulighet for parkering i garasjeanlegg, tilgang på trimrom m.m
 • Fleksible arbeidsoppgaver og arbeidstider

Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

 Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (www.hkdir.no). 
 • 2-3 referanser (oppgis på forespørsel)  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger

 • Søknadsfrist: 10.10.2023
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 • Søknad skal sendes elektronisk via https://tromsogfinnmark.easycruit.com / eller på mail til: tove.andersen@tffk.no

   

Kontaktinfo 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med avdelingsleder ved fagskolen i Nord, Jan-Are Gudbrandsen Tlf : 40 03 80 88

eller Rektor ved fagskolen i Nord, Harry Arne Haugen,  tlf: 41 41 28 80

 

 Om oss 

Fagskolen i Nord er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv innenfor en rekke fagområder med et omfang fra 60 til 120 studiepoeng, akkreditert av NOKUT. Vi er lokalisert med avdelinger i Tromsø, Harstad, Skjervøy, Honningsvåg og Kirkenes. Info om fagskolen: https://fagskole.tffk.no/.

 

Avdelingen for verkstedtekniske fag, lokalisert på Mølnholtet i Harstad (tidl. Statoilbygget), tilbyr i dag 2 samlingsbaserte studier som hver gir 120 studiepoeng over 3 studieår innen fordypning sveiseteknikk og konstruksjon, design og produksjon. Hvert kull er på samlinger 5 uker ved avdelingen i Harstad i løpet av ett studieår. Utdanningene består av læringsaktiviteter på nett og samlinger med laborasjoner, caser og gruppeoppgaver. Fagskolen disponerer moderne utstyr for laborasjoner, materialprøvinger, sveising, 3D printere, 3D skannere, CNC dreisenter, CNC 5-akset maskineringssenter, roboter/coboter og aktuelt utstyr innen produksjonsteknologi.  

 

Utdanningene har også internasjonal godkjenning som gjør at studenter som har fullført og bestått eksamen ved fagskolen er godkjent til å ta eksamen som Internasjonal sveisekoordinator (IWT og IWE). Avdelingen har internasjonal godkjenning for utdannelse av konstruktører av sveiste konstruksjoner (IWSD) og har søkt om  utvidelse av studiene til 180 stp. På «bachelornivå» etter ønsker og behov i industrien.

 

  

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.10.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Harstad

Kontaktpersoner:

Adresse:

Mølnholtet 42 9414 Harstad

Kart: