Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon drift og vedlikehold Harstad

Rådgiver/saksbehandler

Er du den rette til å saksbehandle skadesaker som oppstår på fylkesveiene i Troms?

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for drift og vedlikehold av egne fylkesveier. I Troms alene utgjør dette ca 3000 km vei.

Langs veinettet skjer det stadig ulykker av ulikt omfang og størrelse som medfører skader på vei og installasjoner. Kostnadene for reparasjon av skadene søker fylkeskommunen å få dekket direkte fra skadevolders forsikringsselskap eller gjennom Trafikkforsikringsforeningen der skadevolder er ukjent. Stillingen er organisert under seksjon Drift og Vedlikehold og har kontorsted i Harstad.

Som saksbehandler for skadesak vil du ha ansvar for:

 • Systematisk innhenting og registrering av opplysninger i skadesaker
 • Saksbehandling mot forsikringsselskap / Trafikkforsikringsforeningen
 • Fakturering av krav i skadesaker

Dette innebærer bla:

 • Tett og god kontakt med vårt byggherrepersonell som registrerer skader på vei.
 • Sammenstille dokumentasjon for oversendelse i forbindelse med krav.
 • Føre korrespondanse med forsikringsselskap
 • Sammenstille all dokumentasjon som kreves for fakturering, samt utføre faktureringen

Til stillingen hører også øvrige administrative og merkantile oppgaver ved kontoret i Harstad. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen administrasjon/økonomi på høgskolenivå er ønskelig.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig saksbehandling
 • Du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger vekt på

 • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
 • evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid
 • gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Et trivelig og sosialt miljø

Kontaktinfo

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med seksjonsleder Tor Ivar Johnsen på mobil 97103543.  

Del på:

Referansenummer:

21-23

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.10.2023

Arbeidssted:

Harstad

Kontaktpersoner:

Tor Ivar Johnsen

mob: 971 03543

Hjemmeside:

http://www.tffk.no

Adresse:

Fjordgata 5 9405 Harstad

Kart: