Troms og Finnmark fylkeskommune Næringsetaten Troms

Vil du bli vår nye kollega i akvakultur ?

Rådgiver akvakultur

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Næringsetaten har 24 medarbeidere og har et bredt arbeidsfelt innen tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling. Etaten håndterer ulike forvaltningsoppgaver og utviklingsprosesser, og bistår fylkespolitikerne med saksutredninger og møteforberedelser.

 Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer i hovedsak behandling av søknader om akvakulturtillatelse, veiledning og utviklingsarbeid, samt politikkforberedende arbeid som høringer og lignende.Arbeidsområdene vil kunne variere over tid og andre oppgaver innenfor etatens arbeidsfelt må påregnes, avhengig av politiske prioriteringer og organisering av nye Troms fylkeskommune etter 1.1.2024. Stillingen har kontorsted i Tromsø. Det må regnes med noe reisevirksomhet.

 I stillingen inngår ansvar for

 • Behandling av søknader etter Akvakulturloven.
 • Politikkforberedende arbeid (politiske orienteringer, vedtaksnotat, høringsuttalelser, forberedelser av taler og presentasjoner mm.).
 • Strategi- og utviklingsarbeid.
 • Kommunikasjons- og mobiliseringsarbeid.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Relevant utdanning på masternivå.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, muntlig og skriftlig.

Vi legger vekt på

 • At du har gode evner til relasjonsbygging og kan jobbe godt i team.
 • At du er kjent med offentlig sektor og forvaltning.
 • At du har noe relevant erfaring.
 • At du har kunnskap om akvakultur.

Personlige egenskaper: 

 • Evne til samarbeid og å jobbe selvstendig.
 • Tilpasningsevne til varierende arbeidsoppgaver og arbeidsmengde
 • Strukturert og god gjennomføringsevne.
 • Evne til å prioritere og mestre tidvis høyt arbeidstempo.
 • Gode analyse- og vurderingsevner.

 Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for å utvikle eget arbeidsfelt og egen kompetanse.
 • Fleksitid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter gjeldene lov-og avtaleverk.

For godt kvalifiserte søkere kan det  være aktuelt for stilling som seniorrådgiver.

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (www.hkdir.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Fra 01.01.2024 deles fylkeskommunen opp i Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune

 

Søknadsfrist: 16.10.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

16.10.2023

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

https://www.tffk.no/

Adresse:

Strandveien 13 9007 Tromsø

Kart: