Troms og Finnmark fylkeskommune Seksjon lønn Troms

Lønnsrådgiver

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Vi har ledig 100% fast stilling som lønnsrådgiver i Tromsø med lønn som arbeidsområde.

Avdeling for Personal- og organisasjonsutvikling består av fagområdene personal, lønn og BHT/HMS med totalt 16 medarbeidere i Tromsø. Lønnseksjonen har fem rådgivere som har fagansvar for lønnsområdet i fylkeskommunen og systemansvar for vårt lønns- og personalsystem Visma HRM.

Arbeidsoppgaver i stilling:

 • Oppgaver knyttet til utbetaling og håndtering av sykepengeordningen
 • Kontroll og utbetaling av reiseregninger- og refusjon
 • Oppgaver knyttet til telefonordningen for ansatte
 • Registrering og kvalitetssikring av lønnsdata i forbindelse med lønnskjøring
 • Utvikling av gode og effektive digitale arbeidsprosesser
 • Administrering av rapportering av fagforening
 • Veiledning/opplæring for våre brukere


Andre oppgaver som kan bli tillagt stillingen, etter avtale:

 • Lønnskjøring
 • Årsoppgjør og rapportering
 • Fag- og systemutvikling
 • Pensjon

 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Krav om bachelor eller tilsvarende høyere utdanning innenfor økonomi og administrasjon
 • Krav om erfaring fra arbeid med lønn innenfor KS-området
 • Erfaring med bruk av Visma HRM
 • Erfaring fra arbeid med sykepenger og refusjoner fra NAV
 • Erfaring fra arbeid med rapportering av fagforening
 • Erfaring fra arbeid med telefonordningen for ansatte, herunder fakturakontroll
 • Krav om gode IKT-Kunnskaper og systemforståelse
 • Kjennskap til aktuelt regelverk innenfor lønn, skatt, ferie, sykelønn, Statens reiseregulativ og tariffavtaler

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å jobbe selvstendig, herunder å ta ansvar for egne oppgaver og tidsfrister
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner og initiativrik
 • Fleksibel og god arbeidskapasitet

 Vi tilbyr:

 • lønn etter avtale
 • Flekstitidordning
 • Gode velferdsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø der medarbeideren trives
 • Gode muligheter for deltakelse på kurs /kompetanseheving
 • offentlig tjenstepernsjon gjennom Klp

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (www.hkdir.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:30.11.2023

Fra 01.01.2024 deles fylkeskommunen opp i Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune

 

Søknadsfrist:30.11.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.11.2023

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

https://www.tffk.no

Adresse:

Strandveien 13 9007 Tromsø

Kart: