Troms og Finnmark fylkeskommune Nord-Troms videregående skole

Bibliotekar, fast 100 % stilling

Nord-Troms videregående skole ønsker ansatte med engasjement og kompetanse, og som setter elevenes læring i sentrum. Vi søker en bibliotekar som i samarbeid med det pedagogiske personalet kan være med på å utvikle biblioteket til en sentral læringsarena på skolen.

Vårt ønske er at skolebiblioteket skal ha en rolle i det pedagogiske og faglige arbeid på skolen. Skolebiblioteket er en viktig læringsarena hvor elevene kan tilegne seg kunnskap. Biblioteket skal støtte opp under elevenes læring og bidra til at de når sine læringsmål.

Vi ønsker å utvikle skolebiblioteket som en ressurs i forhold til elevenes kompetanse, og som samarbeidspartner for lærere og elever.

Bibliotekaren skal også bidra til å videreutvikle biblioteket som et kulturelt og sosialt møtested.

Vil du vite mer om skolen? Besøk vår hjemmeside på www.nordtroms.vgs.no 

Om stillingen:   

 • 100 % fast stilling
 • Arbeidssted er Nord-Troms videregående skole. Det må påregnes arbeidsdager på begge skolestedene

Arbeidsoppgaver:

 • Veiledning av elever og lærere
 • Utvikle pedagogisk opplegg knyttet til kildebruk
 • Bygge opp og organisere en aktuell samling av litteratur
 • Formidle litteratur og digitale tjenester
 • Hjelpe til å finne informasjon og lære elevene informasjonskompetanse
 • Være oppdatert på utgivelser som bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale
 • Ansvar for skolens informasjonskanaler
 • Formidle ulike kulturuttrykk
 • Administrere utlån av lærebøker
 • Ansvar for Den kulturelle skolesekken

 Kvalifikasjonskrav:   

 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsfag eller annen relevant utdanning/praksis

 Personlige egenskaper:   

 • Engasjert, har evne til nytenking og god gjennomføringsevne
 • Positiv, kontaktskapende og serviceinnstilt
 • Strukturert, fleksibel og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner/relasjonskompetanse
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Gode IT-ferdigheter
 • Vi vektlegger personlig egnethet  

Vi tilbyr:   

 • Et godt sosialt miljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no  

Søknaden skal inneholde:   

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknadsfrist og andre opplysninger: 

Søknadsfrist: 25.04.2022

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit  

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.    

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.  En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.04.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Nord-Troms videregående

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervøy: Industriveien 2, Skjervøy Nordreisa: Hovedvegen 18 Storslett 9151 Storslett

Kart: