Troms og Finnmark fylkeskommune Nord-Troms videregående skole

Avdelingsleder i tekniske yrkesfag, vikariat 50 % stilling

Nord-Troms videregående skole ønsker ansatte med engasjement og kompetanse, og som setter elevenes læring i sentrum. Nå søker vi deg som vil være med å videreutvikle en god skole til å bli enda bedre - i nært samarbeid med ungdommene, foresatte og lokalsamfunn.

Vil du vite mer om skolen? Besøk vår hjemmeside på www.nordtroms.vgs.no   

Om stillingen:

 • Vikariat i perioden 01.08.22 - 31.07.23
 • Stillingen er for tiden 50 % ledelse og kan eventuelt kombineres med annen stilling ved skolen

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil lede og utvikle avdelingen for teknologi og industrifag, elektro og datateknologi og informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Du har overordnet ansvar for å følge opp elevene i avdelingen
 • Du skal være faglig leder for avdelingen i samarbeid med seksjonslederne
 • Du har medansvar for skolens utviklingsarbeid
 • Du har ansvar for å holde kontakt med eksterne aktører
 • Du kan også ha ansvar for administrative oppgaver etter nærmere avtale
 • Vår skole har en viktig rolle som regional utviklingsaktør i Nord-Troms, og vi ønsker at samtlige ledere på skolen forstår og bidrar til dette. 

 Kvalifikasjonskrav:

 • Du har en relevant utdanning, gjerne på høyskole- eller universitetsnivå
 • Du har relevant arbeidslivserfaring, gjerne som leder
 • Godkjent pedagogisk utdanning er ønskelig
 • Du har god IT-kompetanse
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:  

 • Du kan lede i tråd med sentrale og lokale målsettinger
 • Du arbeider systematisk og har god rutineforståelse
 • Du har handlekraft og lojalitet til beslutninger
 • Du vet hvordan man bygger og arbeider i nettverk
 • Vi vektlegger personlig egnethet   

Vi tilbyr:  

 • En utfordrende stilling med varierte og spennende oppgaver
 • Et godt sosialt miljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Å være en del av en utviklingsorientert ledergruppe
 • Gode arbeids- og lønnsbetingelser etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no 

Søknaden skal inneholde:   

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 26.04.2022

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit 

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.   

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler.  En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.04.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Nord-Troms videregående

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skjervøy: Industriveien 2, Skjervøy Nordreisa: Hovedvegen 18 Storslett 9151 Storslett

Kart: